Abonnemang – Flerbostadshus och verksamheter med fastlandshämtning

Här hittar du valbara abonnemang för avfallshämtning för flerbostadshus och verksamheter som har fastlandshämtning.

Söker du avfallskärl eller större behållare

På den här sidan finns abonnemang på avfallskärl 140 – 660 liter.
Här finns abonnemang på större avfallsbehållare

För nytt eller byte av abonnemang

Önskar du beställa ett abonnemang eller ändra befintligt abonnemang – hör av dig till Kundservice.

Abonnemang för kärltömning

Avgifterna nedan avser den rörliga avgiften för de som sorterar ut matavfallet. Tilläggsavgift för gångavstånd kan tillkomma, se längre ner på sidan. Utöver den rörliga avgiften tillkommer en grundavgift på 300 kronor per lägenhet och år för flerbostadshus. De som inte sorterar ut matavfallet betalar i stället utifrån taxan för osorterat avfall, se längre ner på sidan.

Restavfallskärl 190 – 660 liter

Hämtning av matavfallet ingår i avgifterna, undantaget är verksamheter som betalar för hämtningen, se nedan under matavfallskärl. Avgifterna avser per kärl och år. För verksamhet som bedrivs i byggnad taxerad som småhus gäller särskilda bestämmelser avseende avgift och abonnemang, kontakta oss för mer information.

Kärl 190 liter

 • 13 tömningar/sommar: 1 160 kronor.
 • 26 tömningar/år: 1 790 kronor.
 • 52 tömningar/år: 3 300 kronor.
 • 104 tömningar/år: 7 120 kronor.
 • 156 tömningar/år: 11 850 kronor.

Kärl 240 liter

 • 13 tömningar/sommar: 1 400 kronor.
 • 26 tömningar/år: 2 200 kronor.
 • 52 tömningar/år: 4 120 kronor.
 • 104 tömningar/år: 9 000 kronor.
 • 156 tömningar/år: 15 040 kronor.

Kärl 370 liter

 • 13 tömningar/sommar: 1 980 kronor.
 • 26 tömningar/år: 3 220 kronor.
 • 52 tömningar/år: 6 190 kronor.
 • 104 tömningar/år: 13 700 kronor.
 • 156 tömningar/år: 23 020 kronor.

Kärl 660 liter

 • 13 tömningar/sommar: 3 270 kronor.
 • 26 tömningar/år: 5 450 kronor.
 • 52 tömningar/år: 10 690 kronor.
 • 104 tömningar/år: 23 960 kronor.
 • 156 tömningar/år: 40 410 kronor.

Matavfallskärl 140 liter

Verksamheter som hanterar/serverar livsmedel betalar för hämtning av matavfallet. Avgifterna avser per kärl och år.

 • 13 tömningar/sommar: 630 kronor.
 • 26 tömningar/år: 1 100 kronor.
 • 52 tömningar/år: 2 220 kronor.
 • 104 tömningar/år: 5 070 kronor.
 • 156 tömningar/år: 8 590 kronor.

Taxa för osorterat avfall

De som aktivt valt att inte sortera ut matavfallet betalar en betydligt högre rörlig avgift.
Läs mer om avgifter för osorterat avfall i avfallstaxan

Tilläggsavgift för gångavstånd

Gångavstånd får endast förekomma om särskilda skäl föreligger som godkänts av oss. Om vi godkänner gångavstånd beräknas tilläggsavgiften enligt nedan.

Om avståndet mellan hämtningsfordons uppställningsplats på framkomlig väg och avfallsbehållare överstiger 10 meter tas en tilläggsavgift ut på den rörliga avgiften. Vid beräkning av gångavstånd räknas även dörr, sopskåp eller grind som 1 meter per styck. Delen av avståndet som utgörs av trappa räknas dubbelt. Gångavståndet mäts enkel väg och avgiften baseras på antal hämtningar och tas ut per kärl/säck.

Tilläggsavgift vid 10-30 meter extra i gångavstånd

• Vid 13 hämtningar: 260 kronor/år.
• Vid 26 hämtningar: 520 kronor/år.
• Vid 52 hämtningar: 1 040 kronor/år.
• Vid 104 hämtningar: 2 080 kronor/år.
• Vid 156 hämtningar: 3 120 kronor/år.
• Vid extrahämtning: 20 kronor/hämtning.

Tilläggsavgift vid mer än 30 meter extra i gångavstånd

Där gångavståndet överstiger 30 meter beräknas tillägget för hela sträckan per påbörjad 10 meter och hämtning med 10 kronor.

Senast ändrad: 31 januari 2023