Abonnemang – Flerbostadshus och verksamheter med fastlandshämtning

Här hittar du valbara abonnemang för avfallshämtning för flerbostadshus och verksamheter som har fastlandshämtning.

Söker du abonnemang på avfallskärl eller större behållare?

På den här sidan finns abonnemang på avfallskärl 140 – 660 liter.
Här finns abonnemang på större avfallsbehållare

För nytt eller byte av abonnemang

Vill du beställa ett abonnemang eller ändra abonnemang – hör av dig till Kundservice.

Abonnemang för kärltömning

För samtliga abonnemang gäller:

 • Utsortering av allt matavfall är obligatoriskt, inget matavfall får lämnas i restavfallskärl.
 • Förpackningar av papper, plast, glas, metall samt tidningar/returpapper får inte lämnas i kärl. Dessa material ska lämnas för återvinning.
 • En avgift kan tillkomma på den rörliga avgiften för gångavstånd, se längre ner på sidan.

Restavfallskärl 190 – 660 liter

Avgifterna för restavfallskärl avser den rörliga avgiften och avser per kärl och år. Hämtning av matavfall i 140 liters kärl ingår i avgifterna, undantaget är verksamheter som betalar för hämtningen, se nedan under matavfallskärl. Utöver den rörliga avgiften tillkommer en grundavgift på 330 kronor per lägenhet och år för flerbostadshus. För verksamhet som bedrivs i byggnad taxerad som småhus gäller särskilda bestämmelser avseende avgift och abonnemang, kontakta oss för mer information. Här förklaras grundavgift och rörlig avgift. 

Restavfallskärl 190 liter

 • 13 tömningar/sommar: 1 240 kronor.
 • 26 tömningar/år: 1 910 kronor.
 • 52 tömningar/år: 3 520 kronor.
 • 104 tömningar/år: 7 600 kronor.
 • 156 tömningar/år: 12 650 kronor.

Restavfallskärl 240 liter

 • 13 tömningar/sommar: 1 490 kronor.
 • 26 tömningar/år: 2 350 kronor.
 • 52 tömningar/år: 4 400 kronor.
 • 104 tömningar/år: 9 600 kronor.
 • 156 tömningar/år: 16 050 kronor.

Restavfallskärl 370 liter

 • 13 tömningar/sommar: 2 120 kronor.
 • 26 tömningar/år: 3 440 kronor.
 • 52 tömningar/år: 6 610 kronor.
 • 104 tömningar/år: 14 630 kronor.
 • 156 tömningar/år: 24 570 kronor.

Restavfallskärl 660 liter

 • 13 tömningar/sommar: 3 490 kronor.
 • 26 tömningar/år: 5 820 kronor.
 • 52 tömningar/år: 11 420 kronor.
 • 104 tömningar/år: 25 580 kronor.
 • 156 tömningar/år: 43 140 kronor.

Matavfallskärl 140 liter

Verksamheter som hanterar/serverar livsmedel betalar för hämtning av matavfallet. Endast oförpackat livsmedel får lämnas i kärl. Avgifterna avser per kärl och år.

 • 13 tömningar/sommar: 680 kronor.
 • 26 tömningar/år: 1 180 kronor.
 • 52 tömningar/år: 2 380 kronor.
 • 104 tömningar/år: 5 410 kronor.
 • 156 tömningar/år: 9 170 kronor.

Tilläggsavgift för gångavstånd

Gångavstånd får endast förekomma om särskilda skäl föreligger som godkänts av oss. Om vi godkänner gångavstånd beräknas tilläggsavgiften enligt nedan.

Om avståndet mellan hämtningsfordons uppställningsplats på framkomlig väg och avfallsbehållare överstiger 10 meter tas en tilläggsavgift ut på den rörliga avgiften. Vid beräkning av gångavstånd räknas även dörr, sopskåp eller grind som 1 meter per styck. Delen av avståndet som utgörs av trappa räknas dubbelt. Gångavståndet mäts enkel väg och avgiften baseras på antal hämtningar och tas ut per kärl/säck.

Tilläggsavgift vid 10-30 meter extra i gångavstånd

• Vid 13 hämtningar: 260 kronor per år.
• Vid 26 hämtningar: 520 kronor per år.
• Vid 52 hämtningar: 1 040 kronor per år.
• Vid 104 hämtningar: 2 080 kronor per år.
• Vid 156 hämtningar: 3 120 kronor per år.
• Vid extrahämtning: 20 kronor per hämtning.

Tilläggsavgift vid mer än 30 meter extra i gångavstånd

Där gångavståndet överstiger 30 meter beräknas tillägget för hela sträckan per påbörjad 10 meter och hämtning med 10 kronor.

Senast ändrad: 03 januari 2024