Bestämmelser och handbok

Här hittar du de allmänna bestämmelserna (ABVA) som gäller för samtliga abonnenter som är anslutna till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Här finns också vår tekniska handbok för projektörer, exploatörer och entreprenörer.

De allmänna bestämmelserna för vatten- och avloppstjänster är beslutade av kommunfullmäktige 2008-12-15, § 368, och gäller från och med 2009-01-01 tills vidare.

Den tekniska handboken uppdateras löpande. Här hittar du den senaste versionen.

Senast ändrad: 31 maj 2022