Ledning och styrelse

Norrtälje Vatten och Avfall är ett aktiebolag som ägs av Norrtälje kommun. De flesta beslut tas i bolaget, men vissa övergripande beslut, som till exempel taxor och ägardirektiv tas i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen.
Senast ändrad: 01 juli 2024