Ledning och styrelse

Norrtälje Vatten och Avfall är ett aktiebolag som ägs av Norrtälje kommun. De flesta beslut tas i bolaget, men vissa övergripande beslut, som till exempel taxor och ägardirektiv tas i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen.

Styrelse

Ulf Linderholm (L) Ordförande
Karl-Göran Edberg (SD) 1:a vice ordförande
Robert Lönnqvist (S) 2:a vice ordförande
Bertram Schmiterlöw (KD) Ledamot
Jessica Ljusner (S) Ledamot
Karin Broström (C) Ledamot
Kenneth Hagström (M) Ledamot
Sverker Nyman (S) Ledamot
Sören Karlsson (M) Ledamot
Hans Svenberg Arbetstagarrepresentant

Ledningsgrupp

Andreas Lundin Lindgren VD
Ann Berner Westerberg Chef Ekonomi och administration
Fredrik Lindh Kund- och kommunikationschef
Anna Ericsson Personalchef
Cecilia Hagsköld Chef Planering och utveckling
Jennie Åberg Chef Projekt
Mats Ejderby Chef Drift och underhåll
Camilla Söderman Samordnare
Senast ändrad: 10 januari 2024