Ledning och styrelse

Norrtälje Vatten och Avfall är ett aktiebolag som ägs av Norrtälje kommun. De flesta beslut tas i bolaget, men vissa övergripande beslut, som till exempel taxor och ägardirektiv tas i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen.

Styrelse

Tommy Lundqvist (C) Ordförande
Jörgen Jansson (M) 1:a vice ordförande
Sverker Nyman (S) 2:a vice ordförande
Åsa Wärlinder (C) Ledamot
Sören Karlsson (M) Ledamot
Veronika Areskoug (L) Ledamot
Robert Lönnqvist (S) Ledamot
Karl-Göran Edberg (SD) Ledamot
Sven-Allan Edehamn (ROOP) Ledamot
Hans Svenberg Arbetstagarrepresentant

Ledningsgrupp

Tomas Karlsson Tf. VD
Per Hellström VA-chef
Lars Ekman Avfallschef
Sandra Lindell Tf. Kundservicechef
Anna Ericsson Personalchef
Fredrik Lindh Kommunikationschef
Iryna Cöster Controller
Camilla Söderman Samordnare
Ann-Sofie Iderström Senior HR-konsult
Senast ändrad: 25 november 2022