Kommunalt VA i Åkerö

NVAA har fått ledningsrättsansökan godkänd av Lantmäteriet. Entreprenör som ska utföra utbyggnaden av VA-ledningsnätet i Åkeröområdet är upphandlad och här bjuds alla fastighetsägare in till informationsmöte.

Upphandling av entreprenör är nu klar

Upphandling av entreprenör i Åkeröprojektet är nu klar och har tilldelats Karlsson Schakt & Transport AB.

Varmt välkommen till informationsmöte!

Datum: den 15/5 eller den 22/5 klockan 18–20.
Plats: Astrid Lindgrens gata 2b, 761 46 Norrtälje. Lokal: Aula Havet.

Frågor till NVAA

NVAA:s projektorganisation och andra medarbetare svarar gärna på frågor från fastighetsägare gällande annat än det som entreprenören kommer att berätta om vid informationsmötet. Vid frågor, ta kontakt med Kundservice via mejl till info@nvaa.se eller telefon 0176 – 28 33 00. För att få snabbare hjälp kan det vara bra att uppge sin fastighetsbeteckning vid kontakter med NVAA.

Lämna kontaktuppgifter och löpande information

På denna områdessida för Åkeröprojektet finns möjlighet att lämna kontaktuppgifter, så att NVAA snabbare kan nå ut med information till er fastighetsägare via mejl. Kontaktuppgifterna kan också vara bra att ha under projektets gång, om behov av att komma i kontakt med fastighetsägare uppstår.

NVAA har tagit en fram en broschyr med information om vad du som fastighetsägare behöver göra för att kunna ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet. Den finns att läsa i PDF-format här: Åkerö – bakgrund och information

Vibrationsmätningar och efterbesiktningar

Under projektets gång kommer PE Teknik och Arkitektur AB att göra vibrationsmätningar på fastigheterna, för att kontrollerat att de vibrationsalstrande arbetena styrs under riktvärdesnivåerna. När arbetena i projektet är avslutade kommer en efterbesiktning av fastigheterna att utföras. En avisering kommer att sändas ut inför efterbesiktningarna.

Anmäl intresse för information om VA-utbyggnad i Åkerö

När du skickar in en intresseanmälan innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. I samband med varje utskick kan du välja att avregistrera dig med svarande mejl. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.nvaa.se/personuppgifter.


    Senast ändrad: 14 maj 2024