Avgift för gångavstånd för småhus på fastlandet

Om avståndet mellan avfallsfordonet och kärl överstiger 10 meter behöver du betala ett tillägg på den rörliga avgiften.

Vi behöver godkänna gångavstånd

Gångavstånd får endast förekomma om särskilda skäl föreligger som har godkänts av oss. Om vi godkänner gångavstånd beräknas tilläggsavgiften enligt nedan.

Om avståndet mellan avfallsfordons uppställningsplats på framkomlig väg och avfallsbehållare överstiger 10 meter tas en tilläggsavgift ut på den rörliga avgiften. Vid beräkning av avstånd räknas även dörr, sopskåp eller grind som 1 meter per styck. Delen av avståndet som utgörs av trappa räknas dubbelt. Gångavståndet mäts enkel väg och avgiften baseras på antal hämtningar och tas ut per kärl/säck.

Tilläggsavgift vid 10-30 meter extra i gångavstånd

  • Vid 7 hämtningar: 140 kronor per år.
  • Vid 13 hämtningar: 260 kronor per år.
  • Vid 19 hämtningar: 380 kronor per år.
  • Vid 26 hämtningar: 520 kronor per år.
  • Vid extrahämtning: 20 kronor per hämtning.

Tilläggsavgift vid mer än 30 meter extra i gångavstånd

Där gångavståndet överstiger 30 meter beräknas tillägget för hela sträckan per påbörjad 10 meter och hämtning med 10 kronor.

Tillbaka till avfallsabonnemang för småhus med fastlandshämtning

Senast ändrad: 03 januari 2024