Att tänka på inför tömning av fettavskiljare

Här beskrivs vad du behöver tänka på inför tömning av fettavskiljare för att undvika utebliven tömning och avgift för bomkörning.

Ha koll på dina tömningstider

Du kan enkelt ha koll på när dina ordinarie tömningar utförs genom att:

  • Se nästa tömning genom att skriva in adressen på Självservice.
  • Se ditt tömningsschema genom att logga in på Dina sidor.
  • Bli påmind om tömning via SMS/e-post före ordinarie tömning genom att lämna kontaktuppgifter och önskat aviseringssätt på Dina sidor.

Tänk på följande inför tömning

  • Du behöver ha meddelat oss en kontaktperson som vi kan ha kontakt med avseende dina tömningar. Tänk på att meddela oss om kontaktuppgifterna ändras.
  • Fettavskiljarens tömningspunkt ska vara lättåtkomlig.
  • Den markeringsskylt du har fått från oss ska vara monterad väl synlig i direkt anslutning till tömningspunkten. Hör av dig om du behöver en skylt.
  • Eventuella låsta dörrar/vägbommar behöver vara upplåsta inför tömning.
  • Marken för slangdragning fram till tömningspunkten behöver vara fri från hinder.
  • Avgift för bomkörning tas ut om fastighetsägaren/verksamhetsutövaren förorsakat att tömning inte kan utföras.

Tillfartsväg, uppställningsplats och vändplats

Vägen fram till fastighetens uppställningsplats för tömningsfordonet ska vara framkomlig och med bärighet för tungt fordon året om. Vilka krav som ställs på en uppställningsplats och vändplats för att den ska anses vara godtagbar beskrivs på länken nedan.

Specifikt även vid skärgårdstömning

Tillräckligt vattendjup och farledsbredd för entreprenörens båt måste finnas. Båten behöver 1,5 meter djup i fören (vid land) och 3 meter djup 20 meter ut samt 10 meter i farledsbredd. Bryggor för ilandtagning av avfallsfordon ska vara försedda med godtagbara förtöjningsanordningar.

Senast ändrad: 30 maj 2023