Flerbostadshus – Fastigheten har inte fastighetsnära insamling av förpackningar

Nu är det dags för dig som hyresvärd och bostadsrättsförening att börja fundera på fastighetsnära insamling av förpackningsavfall som ska vara infört senast 1 januari 2027. Här hittar du information om vad det innebär.
Symboler för olika avfall

Vad innebär fastighetsnära insamling i flerbostadshus?

Fastighetsnära insamling innebär att fastighetsägare/bostadsrättsföreningar och samfälligheter ska se till att hushållens förpackningsavfall kan lämnas i eller vid fastigheten. Fastighetsnära insamling ska vara infört senast 1 januari 2027 varför det kan vara bra att redan nu se över era förutsättningar och påbörjar planeringen/införandet.

Endast godkänd entreprenör får samla in förpackningar

Då insamling av förpackningsavfall blev ett kommunalt ansvar från 1 januari 2024 är det endast nedan entreprenörer som vi på Norrtälje Vatten och Avfall har godkänt som får anlitas för insamling av förpackningar i Norrtälje kommun. Det förpackningsavfall som avses är förpackningar av papper, plast, metall samt färgat och ofärgat glas.

Insamlingsplats för förpackningar

Platsen för insamling av förpackningar ska vara i eller vid fastigheten där matavfall och restavfall hämtas. I samråd med oss kan en annan placering godkännas. Fastighetsägare/bostadsrättsförening ansvarar för att platsen har tillräckligt utrymme för de olika avfallen och bekostar eventuell ny- eller ombyggnad. Hur ett avfallsutrymme bör utformas och placeras beskrivs i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. Handboken är uppdaterad under 2023. Ta gärna del av Avfalls Sveriges rapport om hur miljörum/avfallsutrymmen kan utformas för att åstadkomma bättre sortering av förpackningar och matavfall i flerbostadshus.

Godkända entreprenörer

Nedan entreprenörer är godkända av oss på Norrtälje Vatten och Avfall. Tillkommer fler framöver kompletterar vi med företagen och deras kontaktuppgifter. Entreprenörerna har sin egen prislista för hämtning, för prisuppgifter kontaktar du respektive entreprenör. Deras prislista begränsas av en maxtaxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Avfallskonsulten
E-post: info@avfallskonsulten.se
Telefon: 08 – 684 278 88

PreZero
E-post: uppland.se@prezero.com
Telefon: 018 – 56 75 30

Ragn-Sells
E-postadress: kundservice3@ragnsells.com
Telefon: 0771 – 88 88 88

Ni tecknar avtal med en entreprenör

Ni kontaktar själva en av ovan entreprenörer och tecknar ett avtal för hämtning av förpackningsavfallet. Därefter har ni kontakt direkt med entreprenören kring ert abonnemang för hämtning och deras eventuella tilläggstjänster. Entreprenören fakturerar er för hämtningen.

Förpackningsavfallet kommer att samlas in i separata kärl. Antal och storlek efter behov kommer ni överens om med den entreprenör ni anlitar.

Anmäl för att få en sorteringspremie

När ni har ett färdigt avtal med en entreprenör behöver ni anmäla det till oss för att få en sorteringspremie i form av avdrag på er avfallsfaktura. Sorteringspremien är enligt 2024 års taxa 100 kronor per lägenhet/samlokaliserad verksamhet och år.

I anmälan på länken ska ni bland annat ange antal lägenheter och samlokaliserade verksamheter samt bifoga avtalet med entreprenören.

Om samlokaliserad verksamhet

En samlokaliserad verksamhet kan exempelvis vara ett företag som frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen i flerbostadshus och som delar avfallsutrymme och avfallsbehållare med hushållen. Verksamheter som är samlokaliserade med hushåll kan efter överenskommelse med fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen fortsätta få hämtat fastighetsnära tillsammans med hushållen.

Förändring i antal

Sker förändringar i antal lägenheter/samlokaliserade verksamheter efter att ni har lämnat in er anmälan – meddela oss gärna detta så att ni får rätt sorteringspremie.

Skrymmande förpackningar och övrigt utsorterat

Övrigt utsorterat avfall och skrymmande förpackningar kommer efter att er fastighetsnära insamling är införd fortsatt kunna lämnas på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Den entreprenör ni anlitar kan även erbjuda andra tjänster utöver förpackningsinsamlingen, som till exempel hämtning av matfett, tidningar/returpapper, elavfall och textil. Ni kommer själva överens med entreprenören vilken eventuell extra tjänst ni önskar beställa.

Skylta upp med det nya skyltsystemet

Ett nytt skyltsystem för avfallssortering finns sedan 2020 och används redan i de flesta kommuner och på sikt även på förpackningsmaterial. Vi rekommenderar att ni använder de nya skyltarna i ert miljörum/soprum för att göra det enkelt för alla att sortera rätt.

Gör det lätt att sortera rätt

Har ni en egen hemsida för era hyresgäster/medlemmar vill vi tipsa om att, som ett komplement till er egen information, gärna länka till våra sidor om avfall och återvinning.

Senast ändrad: 15 februari 2024