Flerbostadshus – Fastigheten har inte fastighetsnära insamling

Nu är det dags för dig som hyresvärd och bostadsrättsförening att börja fundera på fastighetsnära insamling av förpackningsavfall som ska vara infört senast första januari 2027. Här hittar du information om vad det innebär.

Vi uppdaterar sidan så snart vi vet mer – kika gärna in igen längre fram.

Vad innebär fastighetsnära insamling?

Fastighetsnära insamling (FNI) innebär att fastighetsägare/bostadsrättsförening ska se till att hushållens förpackningar av kartong/papper, plast, färgat och ofärgat glas samt metall kan lämnas i eller vid fastigheten. Fastighetsnära insamling ska vara infört senast första januari 2027 varför det kan vara bra att redan nu se över era förutsättningar och påbörjar planeringen/införandet.

Endast godkänd entreprenör får samla in förpackningar

Då insamling av förpackningsavfall blir ett kommunalt ansvar från första januari 2024 är det endast insamlingsentreprenörer som vi på Norrtälje Vatten och Avfall har godkänt som får samla in förpackningar i kommunen. Under hösten 2023 hittar ni de godkända entreprenörerna här på sidan. Varje entreprenör sätter sin egen prislista, den begränsas dock av en maxtaxa som beslutas av Norrtälje kommun. 

Ni kontaktar själva en godkänd entreprenör och beställer ert abonnemang på insamling av förpackningar, entreprenören fakturerar er för abonnemanget. Därefter har ni kontakt direkt med entreprenören kring ert abonnemang och deras tjänster.

Behållare för förpackningsavfallet och anslag

Förpackningsavfallet kommer att samlas in i separata kärl. Antal och storlek efter behov kommer ni överens om med den entreprenör ni anlitar. Anslag till avfallsutrymmen/miljörum för de olika förpackningsavfallen kommer ni framöver att kunna ladda ner här från sidan.

Insamlingsplats för förpackningar

Platsen för insamling av förpackningar ska vara i eller vid fastigheten där matavfall och restavfall hämtas. I samråd med oss kan en annan placering godkännas. Fastighetsägare/bostadsrättsförening ansvarar för att platsen har tillräckligt utrymme för de olika avfallen och bekostar eventuell ny- eller ombyggnation. Hur ett avfallsutrymme bör utformas och placeras beskrivs i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

Sorteringspremie från Norrtälje Vatten och Avfall

Fastighetsägare/bostadsrättsförening med fastighetsnära insamling kommer att få en sorteringspremie utbetalt från oss i efterhand, beloppet är ännu ej bestämt. Ni kommer därför behöva meddela oss vald entreprenör, antal lägenheter och samlokaliserade verksamheter som nyttjar den fastighetsnära insamlingen för att få rätt sorteringspremie. Hur ni meddelar oss beskrivs här på sidan framöver. 

Samlokaliserad verksamhet

En samlokaliserad verksamhet kan exempelvis vara ett företag som frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare eller andra avfallsanordningar med hushållen i fastigheten.

Verksamheter som är samlokaliserade med hushåll kan efter överenskommelse med fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen få hämtat fastighetsnära tillsammans med hushållen. Verksamheten måste göra en aktiv anmälan till oss om önskad kommunal insamling för att ni ska få rätt sorteringspremie. Hur de går till väga beskrivs här på sidan framöver.

Skrymmande förpackningsavfall

Från 2027 kommer hushåll och samlokaliserade verksamheter, som valt kommunal insamling, kostnadsfritt kunna nyttja kommunens kommande insamlingsplatser för skrymmande förpackningsavfall av kartong och plast. Där kan även insamling av tidningar/returpapper finnas. Insamlingsplatserna blir mest troligt på de i dag befintliga återvinningsstationerna.

Matavfallssortering obligatoriskt från 1 januari 2024

Har ni ännu inte infört matavfallssortering blir det obligatoriskt från och med första januari 2024 varför utrymme även behöver finnas för matavfallet. Matavfall och restavfall ska hämtas på samma ställe. Ni som i dag inte har matavfallssortering kommer under hösten få mer information. Önskar ni bli kontaktade för att diskutera hur insamlingen ska lösas för er fastighet – mejla fastighetsbeteckning och adress samt namn, e-postadress och telefonnummer till den vi kan kontakta. Mejla till: matavfall@nvaa.se

Senast ändrad: 07 juli 2023