Abonnemang och avgifter för sophämtning

Under sidorna om abonnemang och avgifter hittar du de abonnemang du kan välja bland beroende på om du har fastlandshämtning eller skärgårdshämtning. Du hittar även beskrivning av grundavgiften och den rörliga avgiften.

Ditt befintliga abonnemang

Om du loggar in på Dina sidor ser du vilket abonnemang du har. Där kan du även bland annat ladda ner ditt hämtschema och beställa extra hämtning. Du loggar in via Självservice.

För beställning av abonnemang

Beställning av abonnemang till nybyggt en- och tvåbostadshus gör du enkelt via Självservice.
För beställning av abonnemang till nybyggt flerbostadshus/verksamhet – hör av dig till Kundservice.

För byte av abonnemang

Önskar du byta ditt befintliga abonnemang hör du av dig till Kundservice.
Våra abonnemang finns i menyn.

Vid ägarbyte av fastighet

Vid en försäljning eller överlåtelse av fastighet behöver ägarbytet meddelas till oss. Betalningsansvaret för fastighetens avfallsabonnemang övergår till nya ägaren först efter att ägarbytet har meddelats. Mer information kring ägarbyte finns i menyn.

Senast ändrad: 29 maj 2023