Nytt skyltsystem till miljörum/soprum

Här kan du ladda ner skyltar från det nya gemensamma skyltsystemet för avfallssortering till miljörum/soprum och avfallskärl. De nya skyltarna med symboler kommer göra det lättare för alla att sortera rätt.
Symboler för olika avfall

Det nya skyltsystemet för avfallssortering är framtaget av Avfall Sverige under 2020 och används redan på de flesta återvinningsstationer i landet. Målet är att hela Norden ska använda samma skyltsystem, med samma symboler, och att symbolerna även ska finnas på förpackningar. Fördelarna med ett gemensamt skyltsystem är bland annat ökad igenkänning, vilket skapar bättre förutsättningar att sortera rätt.

Nedan finns skyltar till avfall som vanligtvis samlas in hos flerbostadshus som har fastighetsnära insamling (egen källsortering). Saknar du skylt för något avfall eller vill ha dem på engelska finns de att ladda ner på Avfall Sveriges webbplats, se länk längst ner på sidan.

Skriv ut skyltarna i A4 eller A3 format efter eget önskemål. Plasta gärna in dem så får de längre livslängd och kan lätt rengöras vid behov. Då skyltarna ska vara enhetliga i hela Norden får de inte ändras i vare sig färg, text eller symbol.

Målet med det nya skyltsystemet

Målet med det nya gemensamma skyltsystemet är ett mer hållbart samhälle där alla lätt kan sortera sitt avfall. Bättre förutsättningar för att sortera och återvinna ger stor miljönytta. Avfallshanteringen är och ska vara ett självklart bidrag till ett hållbart samhälle.

Senast ändrad: 06 december 2023