Frågor och svar om ändrad vecka för slamtömning

Har du fått ett brev hemskickat som informerar om att du får en ny vecka för slamtömning 2023? Här hittar du svar på frågor om ändrad tömningsvecka. Klicka på den fråga du vill veta svaret på. För att dölja svaret klickar du på frågan igen.

Alla som får ändrad vecka för slamtömning informeras via brev. Det är inte alla slamanläggningar i kommunen som får en ny tömningsvecka.

I vår e-tjänst Dina abonnemang kan du logga in och se när du har nästa slamtömning

Under senare år har det tillkommit nya avloppsanläggningar och anläggningar har tagits bort på grund av anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Dessa förändringar har skett spritt över kommunen. För att effektivisera körlogistiken utifrån de nya förutsättningarna har vi behövt se över och ändra våra körrutter. Det leder till både bättre arbetsmiljö för personalen och minskad klimatpåverkan då den totala körsträckan med tunga fordon minskar.

En slamavskiljare ska ha en volym som normalt klarar ett längre tömningsintervall än det schemalagda intervallet. Det innebär att de flesta slamavskiljare ska klara detta glapp. Bedömer du att din slamavskiljare inte klarar det långa glappet utan tömning, eller är orolig över det långa glappet – gör så här! Mejla oss och beskriv varför du anser att anläggningen inte klarar det långa glappet utan tömning. Utifrån din beskrivning kan vi avgöra och återkopplar till dig om det behövs en extra tömning innan din nya tömningsvecka. Den tömningen kostar dig i så fall inget. Vår mejladress är info@nvaa.se

Skulle glappet bli orsak till att du behöver en akut tömning (jourtömning) innan din nya tömningsvecka, behöver du inte betala något för den. För beställning av en akut tömning behöver du ringa vår Kundservice på 0176 – 28 33 00.

Använder du inte fritidshuset vintertid och därmed inte kan hålla snöröjt och halkfritt till och vid fastigheten blir din tömning en så kallad ”vinterbom”. Det innebär att du inte behöver betala för någon bomkörning om vi inte har kunnat tömma på grund av vinterväglag. Vi återkommer då och tömmer när väglaget är bättre. Vi har dock ingen möjlighet att skicka en påminnelse om tömning innan vårt återbesök efter en ”vinterbom”.

Om inte snö och halka hindrar oss från att tömma på din fastighet så tömmer vi som planerat. Se därför till att slamanläggningen är markerad med en slamskylt väl synlig från slambilens uppställningsplats. På länken beskrivs vad du mer behöver tänka på för att undvika en bomkörningsavgift.

Här beskrivs vad du behöver tänka på inför slamtömning

I kommunen finns drygt 30 000 avloppsanläggningar som ska tömmas både en och två gånger per år. Utan en fördyrad avgift för tömning behöver vi därför tömma året om och ha fasta tömningsveckor områdesvis och för varje fastighet.

Utöver det vanliga du eventuellt behöver förbereda inför tömning behöver du även förbereda med tanke på snö och halka. På länken beskrivs vad du behöver tänka på även vintertid.

Här beskrivs vad du behöver tänka på inför slamtömning

I ditt standardabonnemang kan du inte välja vecka för din tömning. Vad vi kan erbjuda är vår extratjänst Schemalagd tömningsvecka. Det innebär att du mot avgift kan beställa en eller flera specifika veckor för tömning. Tjänsten kostar, utöver tömningsavgiften, 870 kronor per anläggning och schemalagd tömningsvecka. Tjänsten beställer du via vår Kundservice på telefon 0176 – 28 33 00.

Vill du få en påminnelse via SMS och/eller e-post om att tömning kommer att utföras på din fastighet lämnar du dina kontaktuppgifter i vår e-tjänst. Du kan även lämna kontaktuppgifter till fler personer om du önskar att fler än du själv ska få påminnelsen om tömning på din fastighet. Observera att du inte får någon påminnelse innan vårt återbesök efter en eventuell ”vinterbom”.

Vi rekommenderar att du anmäler dig till tjänsten då vi framöver även kommer att skicka andra meddelanden digitalt som rör din slamtömning. Tjänsten är gratis!

Läs mer om att bli påmind innan tömning och beställ tjänsten

Förutom att du kan få en påminnelse via SMS och/eller e-post innan tömning, se frågan ovan, kan du alltid logga in i vår e-tjänst Dina abonnemang och se när det är dags för din nästa tömning.

Här hittar du e-tjänsten Dina abonnemang

Mejla gärna din fråga till vår Kundservice som hjälper dig med ett svar. Du är naturligtvis även välkommen att höra av dig via telefon.

Kontaktuppgifter till Kundservice

Senast ändrad: 10 januari 2023