Avgifter kring slamtömning

Här hittar du avgifter för bland annat slamtömning, extra tömning, bomkörning, återfyllning av minireningsverk och hämtning av fosforfälla/fosforfilter.

Nytt abonnemang

Här kan du läsa mer om att beställa abonnemang

Fastlandstömning

Avgifterna avser per tömning och anläggning där 30 meter slangdragning ingår i avgiften. Se även övriga avgifter nedan. Deltömning utförs endast på anläggning som vi har godkänt för deltömning.

Anläggning med volym 0 – 2,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 1 250 kronor (deltömning 1 010 kronor).
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 2 120 kronor (deltömning 1 880 kronor).
 • Jourtömning inom 6 timmar: 3 410 kronor (deltömning 3 170 kronor).
 • Sluttömning inom 5 helgfria vardagar: 2 120 kronor (då anläggning ska tas ur bruk).

Anläggning med volym 2,5 – 4,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 1 760 kronor (deltömning 1 420 kronor).
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 2 630 kronor (deltömning 2 290 kronor).
 • Jourtömning inom 6 timmar: 3 920 kronor (deltömning 3 580 kronor).
 • Sluttömning inom 5 helgfria vardagar: 2 630 kronor (då anläggning ska tas ur bruk).

Anläggning med volym 4,5 – 10,0 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 2 670 kronor (deltömning 2 150 kronor).
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 3 540 kronor (deltömning 3 020 kronor).
 • Jourtömning inom 6 timmar: 4 830 kronor (deltömning 4 310 kronor).
 • Sluttömning inom 5 helgfria vardagar: 3 540 kronor (då anläggning ska tas ur bruk).

Övriga avgifter

 • Bomkörning: 1 050 kronor.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 300 kronor.
  – 40-50 meter: 690 kronor.
  – 50 meter och mer: 690 kronor + 500 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50 meter.
 • Återfyllnad av minireningsverk: 2 000 kronor per anläggning.
 • Behandlingsavgift för volym utöver 10 kubikmeter: 410 kronor per kubikmeter.
 • Bestämd tömningsdag inom aviserad tömningsperiod. Dagen fastställs av Norrtälje Vatten och Avfall: 500 kronor per ordinarie tömningstillfälle.
 • Schemalagd specifik tömningsvecka önskad av kund: 870 kronor per schemalagd vecka.
 • Tömning av fördelningsbrunn eller liknande: 970 kronor styck.
 • Timkostnad för slambil med personal: 1 020 kronor per timme.
 • Spolbil (för spolning i samband med slamtömning): 4 000 kronor per anläggning.
 • Fosforfilter (max 500 kilo per säck) – hämtning under fastlagd period: 1 580 kronor styck.
 • Fosforfilter (max 500 kilo per säck) – hämtning utanför fastlagd period: 4 200 kronor styck.

Här kan du läsa mer om hämtning av fosforfälla/fosforfilter

Skärgårdstömning

Avgifterna avser per tömning och anläggning där 30 meter slangdragning ingår i avgiften. Se även övriga avgifter nedan.

Anläggning med volym 0 – 3 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 3 750 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 12 610 kronor.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 16 770 kronor.

Anläggning med volym 3 – 15 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 4 500 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 12 610 kronor.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 16 770 kronor.

Övriga avgifter

 • Bomkörning: 3 530 kronor.
 • Behandlingsavgift för volym utöver 15 kubikmeter: 410 kronor per kubikmeter.
 • Timkostnad för slambil med personal: 1 020 kronor per timme.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 300 kronor.
  – 40-50 meter: 690 kronor.
  – 50 meter och mer: 690 kronor + 500 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50
  meter.
 • Fosforfilter (max 500 kilo per säck) – hämtning under fastlagd period: 4 200 kronor styck.
 • Fosforfilter (max 500 kilo per säck) – hämtning utanför fastlagd period: 10 510 kronor styck.

Här kan du läsa mer om hämtning av fosforfälla/fosforfilter

Senast ändrad: 25 mars 2023