Avgifter kring slamtömning

Här hittar du avgifter för bland annat slamtömning, extra tömning, extra slangdragning, bomkörning, återfyllning av minireningsverk och hämtning av fosforfälla/fosforfilter.

Nytt abonnemang

Här kan du läsa mer om att beställa abonnemang

Fastlandstömning

Avgifterna avser per tömning och anläggning där 30 meter slangdragning ingår i avgiften. Se även eventuellt tillkommande och övriga avgifter nedan. Deltömning utförs endast på anläggning som vi har godkänt för deltömning.

Anläggning med volym 0 – 2,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 1 170 kronor (deltömning 940 kronor).
 • Beställd tömningsmånad: 2 020 kronor (deltömning 1 790 kronor).
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 2 020 kronor (deltömning 1 790 kronor).
 • Jourtömning inom 6 timmar: 3 290 kronor (deltömning 3 060 kronor).
 • Sluttömning inom 5 helgfria vardagar: 2 020 kronor (då anläggning ska tas ur bruk).

Anläggning med volym 2,5 – 4,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 1 650 kronor (deltömning 1 330 kronor).
 • Beställd tömningsmånad: 2 500 kronor (deltömning 2 180 kronor).
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 2 500 kronor (deltömning 2 180 kronor).
 • Jourtömning inom 6 timmar: 3 770 kronor (deltömning 3 450 kronor).
 • Sluttömning inom 5 helgfria vardagar: 2 500 kronor (då anläggning ska tas ur bruk).

Anläggning med volym 4,5 – 10,0 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 2 500 kronor (deltömning 2 010 kronor).
 • Beställd tömningsmånad: 3 350 kronor (deltömning 2 860 kronor).
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 3 350 kronor (deltömning 2 860 kronor).
 • Jourtömning inom 6 timmar: 4 620 kronor (deltömning 4 130 kronor).
 • Sluttömning inom 5 helgfria vardagar: 3 350 kronor (då anläggning ska tas ur bruk).

Eventuellt tillkommande avgifter

 • Bomkörning: 1 030 kronor.
 • Extra kostnad för volym utöver 10 kubikmeter: 400 kronor per kubikmeter.
 • Extra timkostnad för slambil med personal: 1 000 kronor per timme.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 290 kronor.
  – 40-50 meter: 670 kronor.
  – 50 meter och mer: 670 kronor + 490 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50 meter.

Här kan du läsa mer om extra slangdragning

Övriga avgifter

 • Tömning av fördelningsbrunn eller liknande: 950 kronor.
 • Spolbil (för spolning i slamavskiljare/tank och återfyllning i minireningsverk): 4 900 kronor.
 • Fosforfilter (max 500 kilo per säck) – hämtning vid bestämd period: 1 550 kronor styck.
 • Fosforfilter (max 500 kilo per säck) – hämtning utanför bestämd period: 4 120 kronor styck.

Här kan du läsa mer om hämtning av fosforfälla/fosforfilter

Skärgårdstömning

Avgifterna avser per tömning och anläggning där 30 meter slangdragning ingår i avgiften. Se även eventuellt tillkommande och övriga avgifter nedan.

Anläggning med volym 0 – 3 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 3 510 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 12 360 kronor.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 16 440 kronor.

Anläggning med volym 3 – 15 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 4 210 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 12 360 kronor.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 16 440 kronor.

Eventuellt tillkommande avgifter

 • Bomkörning: 3 460 kronor.
 • Extra behandlingsavgift för volym utöver 15 kubikmeter: 400 kronor per kubikmeter.
 • Extra timkostnad för slambil med personal: 1 000 kronor per timme.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 290 kronor.
  – 40-50 meter: 670 kronor.
  – 50 meter och mer: 670 kronor + 490 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50
  meter.

Här kan du läsa mer om extra slangdragning

Övriga avgifter

 • Fosforfilter (max 500 kilo per säck) – hämtning vid bestämd period: 4 120 kronor styck.
 • Fosforfilter (max 500 kilo per säck) – hämtning utanför bestämd period: 10 300 kronor styck.

Här kan du läsa mer om hämtning av fosforfälla/fosforfilter

Senast ändrad: 23 september 2022