Avgifter kring slamtömning

Här hittar du avgifter för bland annat ordinarie slamtömning, extra tömning, bomkörning, återfyllning av minireningsverk och hämtning av fosforfälla/fosforfilter.

Här finns information om tömning av fettavskiljare

Extra slamtömning

Hur du beställer extra tömning/jourtömning beskrivs i menyn. Vad det kostar framgår nedan.

Fastlandstömning – avgifter

Avgifterna avser per tömning och anläggning där 30 meter slangdragning ingår i avgiften. Se även övriga avgifter nedan som kan tillkomma utöver tömningsavgiften. Deltömning utförs endast på anläggning som vi har godkänt för deltömning.

Anläggning med volym 0 – 2,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 1 340 kronor (deltömning: 1 080 kronor).
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 2 270 kronor (deltömning: 2 010 kronor).
 • Jourtömning inom 6 timmar: 3 650 kronor (deltömning: 3 390 kronor).
 • Sluttömning inom 5 helgfria vardagar: 2 270 kronor (då anläggning ska tas ur bruk).

Anläggning med volym 2,5 – 4,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 1 890 kronor (deltömning: 1 520 kronor).
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 2 820 kronor (deltömning: 2 450 kronor).
 • Jourtömning inom 6 timmar: 4 200 kronor (deltömning: 3 830 kronor).
 • Sluttömning inom 5 helgfria vardagar: 2 820 kronor (då anläggning ska tas ur bruk).

Anläggning med volym 4,5 – 10,0 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 2 860 kronor (deltömning: 2 300 kronor).
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 3 790 kronor (deltömning: 3 230 kronor).
 • Jourtömning inom 6 timmar: 5 170 kronor (deltömning: 4 610 kronor).
 • Sluttömning inom 5 helgfria vardagar: 3 790 kronor (då anläggning ska tas ur bruk).

Övriga avgifter

 • Bomkörning: 1 120 kronor.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 320 kronor.
  – 40-50 meter: 740 kronor.
  – 50 meter och mer: 740 kronor + 600 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50 meter.
 • Återfyllnad av minireningsverk: 2 140 kronor per anläggning.
 • Tömning av fördelningsbrunn eller liknande: 1 040 kronor styck.
 • Behandlingsavgift för volym utöver 10 kubikmeter: 440 kronor per kubikmeter.
 • Bestämd tömningsdag inom aviserad tömningsperiod. Dagen fastställs av Norrtälje Vatten och Avfall: 500 kronor per ordinarie tömningstillfälle.
 • Schemalagd specifik tömningsvecka önskad av kund: 930 kronor per schemalagd vecka.
 • Timkostnad för slambil med personal: 1 090 kronor per timme.
 • Spolning för att möjliggöra slamtömning: 4 280 kronor per anläggning.
  Observera! spolning kan endast beställas efter uppmaning från Norrtälje Vatten och Avfall att det krävs för att möjliggöra tömning. Tjänsten kan alltså inte beställas för spolning av infiltration, vid stopp i ledningar mellan huset och anläggningen eller för annan spolning. För den tjänsten hänvisar vi till företag på fria marknaden.
 • Fosforfilter (max 500 kilo/säck) – hämtning under fastlagd period: 1 690 kronor styck.
 • Fosforfilter (max 500 kilo/säck) – hämtning utanför fastlagd period: 4 490 kronor styck.

Här kan du läsa mer om hämtning av fosforfälla/fosforfilter

Skärgårdstömning – avgifter

Avgifterna avser per tömning och anläggning där 30 meter slangdragning ingår i avgiften. Se även övriga avgifter nedan som kan tillkomma utöver tömningsavgiften.

Anläggning med volym 0 – 3 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 4 020 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 13 490 kronor.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 17 940 kronor.

Anläggning med volym 3 – 15 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 4 820 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 13 490 kronor.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 17 940 kronor.

Övriga avgifter

 • Bomkörning: 3 780 kronor.
 • Behandlingsavgift för volym utöver 15 kubikmeter: 440 kronor per kubikmeter.
 • Timkostnad för slambil med personal: 1 090 kronor per timme.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 320 kronor.
  – 40-50 meter: 740 kronor.
  – 50 meter och mer: 740 kronor + 600 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50
  meter.
 • Fosforfilter (max 500 kilo per säck) – hämtning under fastlagd period: 4 490 kronor styck.
 • Fosforfilter (max 500 kilo per säck) – hämtning utanför fastlagd period: 11 250 kronor styck.

Här kan du läsa mer om hämtning av fosforfälla/fosforfilter

Senast ändrad: 12 januari 2024