Avgifter kring slamtömning

Här hittar du avgifter för bland annat slamtömning, extra tömning, bomkörning, återfyllning av minireningsverk och hämtning av fosforfälla/fosforfilter.

Nytt abonnemang

Här kan du läsa mer om att beställa abonnemang

Fastlandstömning

Avgifterna avser per tömning och anläggning där 30 meter slangdragning ingår i avgiften. Se även övriga avgifter nedan som kan tillkomma utöver tömningsavgiften. Deltömning utförs endast på anläggning som vi har godkänt för deltömning.

Anläggning med volym 0 – 2,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 1 250 kronor (deltömning 1 010 kronor).
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 2 120 kronor (deltömning 1 880 kronor).
 • Jourtömning inom 6 timmar: 3 410 kronor (deltömning 3 170 kronor).
 • Sluttömning inom 5 helgfria vardagar: 2 120 kronor (då anläggning ska tas ur bruk).

Anläggning med volym 2,5 – 4,49 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 1 760 kronor (deltömning 1 420 kronor).
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 2 630 kronor (deltömning 2 290 kronor).
 • Jourtömning inom 6 timmar: 3 920 kronor (deltömning 3 580 kronor).
 • Sluttömning inom 5 helgfria vardagar: 2 630 kronor (då anläggning ska tas ur bruk).

Anläggning med volym 4,5 – 10,0 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 2 670 kronor (deltömning 2 150 kronor).
 • Extra tömning inom 5 helgfria vardagar: 3 540 kronor (deltömning 3 020 kronor).
 • Jourtömning inom 6 timmar: 4 830 kronor (deltömning 4 310 kronor).
 • Sluttömning inom 5 helgfria vardagar: 3 540 kronor (då anläggning ska tas ur bruk).

Övriga avgifter

 • Bomkörning: 1 050 kronor.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 300 kronor.
  – 40-50 meter: 690 kronor.
  – 50 meter och mer: 690 kronor + 500 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50 meter.
 • Återfyllnad av minireningsverk: 2 000 kronor per anläggning.
 • Tömning av fördelningsbrunn eller liknande: 970 kronor styck.
 • Behandlingsavgift för volym utöver 10 kubikmeter: 410 kronor per kubikmeter.
 • Bestämd tömningsdag inom aviserad tömningsperiod. Dagen fastställs av Norrtälje Vatten och Avfall: 500 kronor per ordinarie tömningstillfälle.
 • Schemalagd specifik tömningsvecka önskad av kund: 870 kronor per schemalagd vecka.
 • Timkostnad för slambil med personal: 1 020 kronor per timme.
 • Spolning för att möjliggöra slamtömning: 4 000 kronor per anläggning.
  Observera! spolning kan endast beställas efter uppmaning från Norrtälje Vatten och Avfall att det krävs för att möjliggöra tömning. Tjänsten kan alltså inte beställas för spolning av infiltration, vid stopp i ledningar mellan huset och anläggningen eller för annan spolning. För den tjänsten hänvisar vi till företag på fria marknaden.
 • Fosforfilter (max 500 kilo/säck) – hämtning under fastlagd period: 1 580 kronor styck.
 • Fosforfilter (max 500 kilo/säck) – hämtning utanför fastlagd period: 4 200 kronor styck.

Här kan du läsa mer om hämtning av fosforfälla/fosforfilter

Skärgårdstömning

Avgifterna avser per tömning och anläggning där 30 meter slangdragning ingår i avgiften. Se även övriga avgifter nedan som kan tillkomma utöver tömningsavgiften.

Anläggning med volym 0 – 3 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 3 750 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 12 610 kronor.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 16 770 kronor.

Anläggning med volym 3 – 15 kubikmeter

 • Ordinarie tömning: 4 500 kronor.
 • Extra tömning inom 14 helgfria vardagar: 12 610 kronor.
 • Extra tömning inom 6 helgfria vardagar: 16 770 kronor.

Övriga avgifter

 • Bomkörning: 3 530 kronor.
 • Behandlingsavgift för volym utöver 15 kubikmeter: 410 kronor per kubikmeter.
 • Timkostnad för slambil med personal: 1 020 kronor per timme.
 • Extra slangdragning utöver 30 meter:
  – 30-40 meter: 300 kronor.
  – 40-50 meter: 690 kronor.
  – 50 meter och mer: 690 kronor + 500 kronor per påbörjad 10-meterslängd utöver 50
  meter.
 • Fosforfilter (max 500 kilo per säck) – hämtning under fastlagd period: 4 200 kronor styck.
 • Fosforfilter (max 500 kilo per säck) – hämtning utanför fastlagd period: 10 510 kronor styck.

Här kan du läsa mer om hämtning av fosforfälla/fosforfilter

Senast ändrad: 20 september 2023