Självservice

Välkommen till Självservice - öppet alla dagar dygnet runt! Logga in på Dina sidor om du vill se dina abonnemang och fakturor, lämna mätarställning, beställa extratjänster, eller ladda ner hämtschema. Där hittar du de flesta av våra e-tjänster. Se alla e-tjänster och blanketter i listan nedan.

Bra att veta

Vissa av tjänsterna kräver e-legitimation. Om du inte kan logga in, kan det bero på att abonnemanget står skrivet på en annan person. Kontakta Kundservice, så lägger de till dig.

Se nästa hämtning eller tömning

Skriv in din adress i rutan så får du veta när din nästa hämtning eller tömning sker.

Vänligen vänta..
Hittade inget

Dina sidor kan du ladda ner ditt hämtningsschema.

Abonnemang och fakturor

Logga in på Dina sidor för att se vilka tjänster du har hos Norrtälje Vatten och Avfall. Du kan också se fakturor ett år tillbaka i tiden. Privatpersoner loggar in med Bank-ID. Företag behöver ha tillgång till organisationsnummer och kundnummer.

Här kan du välja att betala dina fakturor till Norrtälje Vatten och Avfall med autogiro.

Ägarbyte av fastighet ska anmälas i samband med nya ägarens tillträdesdag.

Ägarbyte av fastighet ska anmälas i samband med tillträdes-/frånträdesdatumet.

Sophämtning

Använd rutan ovan eller logga in på Dina sidor om du vill veta när din nästa hämtning sker.

Logga in på Dina sidor för att beställa extra hämtning av restavfall eller matavfall. Du kan välja mellan extra hämtning inom 5 vardagar eller extrasäck i samband med ordinarie hämtning. För extra hämtning till flerbostadshus och företag/verksamhet med container och bottentömmande behållare behöver beställning däremot ske via vår Kundservice

Under vissa förutsättningar kan du som har fastlandshämtning dela restavfallskärl och/eller matavfallskärl med fler fastigheter.

Gäller en- och tvåbostadshus. Om huset har fastlandshämtning är utsortering av matavfallet standard. Vi levererar då både ett restavfallskärl och ett matavfallskärl. För beställning av abonnemang till nybyggt flerbostadshus/verksamhet kontaktar du Kundservice.

Om en fastighet inte kommer att användas under en period kan du ansöka om uppehåll i fastighetens avfallsabonnemang. Ansökan gör du hos Norrtälje kommun.

Önskar du kompostera matavfall och/eller toalettavfall behöver lämna in en anmälan till Norrtälje kommun.

Slamtömning

Dina sidor kan du se när du har nästa slamtömning. Där kan du också ladda ner ditt tömningsschema.

På Dina sidor kan du med fastlandstömning beställa extra tömning att utföras inom 5 helgfria vardagar. Du kan i samband med det avboka din ordinarie tömning.

Om du ska göra något av följande behöver du kontakta Kundservice:

  • Beställa jourtömning inom 6 timmar.
  • Beställa extra tömning i skärgården.

På Dina sidor kan du lämna dina kontaktuppgifter så att du kan få påminnelse inför ordinarie slamtömning. Tänk på! du behöver själv ha koll på när dina tömningar utförs, även om vår påminnelse av någon anledning skulle utebli. Vi utvecklar våra SMS- och e-posttjänster kontinuerligt och fler tjänster kan komma att läggas till.

Så snart en ny eller ändrad avloppsanläggning är tagen i bruk behöver, i de flesta fall, ett nytt abonnemang för slamtömning beställas för att du ska få rätt tömningsintervall och tömningsavgift.

Latrinhämtning

Du som har abonnemang med regelbunden latringhämtning kan beställa extra hämtning på Dina sidor.

Om du som inte har abonnemang önskar hämtning av enstaka latrinkärl, kontakta Kundservice.

Önskar du beställa ett abonnemang för latrinhämtning behöver du kontakta vår Kundservice.

För att själv ta hand om toalettavfallet behöver du göra en anmälan till Norrtälje kommun.

Kommunalt vatten och avlopp

Lämna mätarställning på Dina sidor. Där kan du också se när du senast läste av din mätare och vilken beräknad årlig förbrukning du har.

Privatpersoner loggar in med Bank-ID. Företag och föreningar behöver ha tillgång till organisationsnummer och kundnummer.

Läs gärna av din vattenmätare 3-4 gånger om året om du har möjlighet.

SMS- och telefontjänsten för vatten och avlopp är en av våra viktigaste kanaler för att nå ut med driftinformation som berör din fastighet eller en fastighet som du vill få information om. Via länken nedan kan du anmäla dina kontaktuppgifter och kontrollera så att vi har rätt information.

Via den här e-tjänsten kan du anmäla problem eller lämna synpunkter gällande kommunalt vatten och avlopp.

Här kan du anmäla en skada, exempelvis egendomsskada vid källaröversvämning.

Det är viktigt att du kontaktar ditt eget försäkringsbolag innan du fyller i anmälan!

Servisanmälan gör du när du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp, eller när det sker en förändring på en redan ansluten fastighet.

Du kan ansöka om tillfällig anslutning till kommunalt vatten och avlopp genom att göra en servisanmälan.

Här kan du anmäla behov av brandbekämpande anläggning, ex. sprinklersystem.

Här kan du ansöka om förflyttning av förbindelsepunkt.

Observera att kostnader hänförliga till flytt av förbindelsepunkt på fastighetsägarens initiativ bekostas av fastighetsägaren själv enligt gällande VA-taxa.

Om du har fått anmärkning på din mätarplats och vidtagit åtgärder, kan du anmäla dina åtgärder här.

Under vissa omständigheter kan fastighetsägare som inte har ekonomiska möjligheter att betala anslutning till kommunalt VA direkt, ansöka om avbetalningsplan. Följande villkor behöver uppfyllas och man behöver kunna uppvisa avslag på låneansökan från två banker.

  • Avgiften ska vara betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter
  • Fastighetsägaren ska begära att få avgiften fördelad
  • Fastighetsägaren ska ställa en godtagbar säkerhet.

För anläggande av enskilt avlopp gör du en ansökan till Norrtälje kommun.

Fettavskiljare

Anmälan ska göras av fastighetsägaren och innan avskiljaren installeras. Anmälan kan endast skickas in om samtliga efterfrågade bilagor bifogas. Vi tar inte ut någon avgift för att handlägga din anmälan.

Här beskrivs bilagor som ska bifogas med anmälan.

För installation till enskilt avlopp – kontakta Norrtälje kommun.

På Dina sidor kan du se dina kommande ordinarie tömningar. Där kan du också ladda ner ditt tömningsschema och få mer information om dina abonnemang.

På Dina sidor kan du med fastlandstömning beställa extra tömning att utföras inom 5 helgfria vardagar. Önskar du jourtömning inom 6 timmar behöver du kontakta Kundservice, likaså om du vill beställa extra tömning i skärgården.

Lämna dina kontaktuppgifter så att du kan få en kostnadsfri påminnelse inför ordinarie tömning och annan information. Tänk på! du behöver själv ha koll på när dina tömningar utförs, även om vår påminnelse av någon anledning skulle utebli. Vi utvecklar våra SMS- och e-posttjänster kontinuerligt och fler tjänster kan komma att läggas till.

Oljeavskiljare

Anmälan ska lämnas in innan avskiljaren installeras. Vi tar inte ut någon avgift för att handlägga din anmälan. För installation till enskilt avlopp – kontakta Norrtälje kommun.

Återvinningscentral och avfallsanläggning

Här föranmäler du ditt privatbesök med firmabil på återvinningscentralen. Visa svarsmejlet du får efter att du gjort anmälan för personal på anläggningen (från mobilen går utmärkt). Kan du inte visa mejlet vid besöket behöver du göra föranmälan senast dagen före ditt besök. Din anmälan gäller endast ett besök, på den återvinningscentral och det datum du väljer i e-tjänsten.

För avfall till deponi behöver en ifylld avfallsdeklaration uppvisas vid avlämning.