Sopsug för verksamheter i Norrtälje Hamn

Här beskrivs hur du som har verksamhet i Norrtälje Hamn använder sopsugen och hanterar övrigt avfall på rätt sätt.

Informationen på sidan finns även sammanställd i ett PDF-dokument på länken.

Om sopsugen

Med ett sopsugsystem är det extra viktigt att avfallet förpackas rätt och håller de mått/volym respektive inkast är anpassat för. Om avfall hanteras felaktigt kan det generera driftstopp i systemet med servicekostnader vilka faktureras din bostadsrättsförening/hyresvärd. För att verksamhetens avfall ska hanteras på rätt sätt bör all personal i verksamheten ta del av informationen på sidan, alternativt dokumentet på länken ovan.

Du lägger RFID-brickan mot inkastets läsare och inkastluckan låses upp. Om den inte låses upp har du inte behörighet att nyttja det aktuella inkastet och ska då inte försöka tvinga upp luckan som då kan skadas. Om röd lampa lyser är inkastet fullt och luckan går inte att öppna.

Om du har frågor

Har du frågor om RFID-brickan eller kring avfallshanteringen kontaktar du fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller hyresvärden.

Felanmälan

Här beskrivs hur du kan felanmäla sopsugsystemet

Olika hantering beroende på mängd avfall

Nedan beskrivs hur verksamheter med större respektive mindre mängd restavfall och matavfall hanterar sitt avfall. Verksamhet med mindre mängd avfall, likt ett hushåll, kan till exempel vara mindre kontor, kiosk eller salong med fåtal personal.

Skyltar – vägledning för rätt sortering

För att bidra till rätt sortering av restavfall och matavfall i verksamheten finns färdiga skyltar att ladda ner om ni önskar.

Skyltar att anslå i verksamheten

Inkast för restavfall

Verksamhet med mindre mängd restavfall, likt ett hushåll

 • Lämnar restavfall i soppåse i inkast märkt Restavfall.
 • Påsen får endast innehålla restavfall och ska vara väl hopknuten.
 • Påsen får rymma max 25 liter (som en bärkasse).
 • Fylld påse får vara max 40 centimeter i diameter.
 • Löst avfall får inte lämnas i inkastet.
 • Lämna en påse i taget, stäng luckan så påsen ramlar ner innan nästa påse lämnas.
 • Påse större än inkastets öppning får inte pressas in (kan orsaka stopp i systemet).
 • Observera vad som inte ska lämnas i soppåsen, se nedan.

Här beskrivs vad som är restavfall

Verksamhet med större mängd restavfall

 • Lämnar restavfall i sopsäck i inkast märkt Verksamhetsinkast/Restavfall.
 • Säcken får endast innehålla restavfall och ska vara väl förseglad.
 • Säcken får rymma max 60 liter = 55 centimeter bred vid tom och tillplattad säck.
 • Löst avfall får inte lämnas i inkastet.
 • Lämna en säck i taget, stäng luckan så säcken ramlar ner innan nästa säck lämnas.
 • Säck större än inkastets öppning får inte pressas in (kan orsaka stopp i systemet).
 • Observera vad som inte ska lämnas i säcken, se nedan.

Här beskrivs vad som är restavfall

Inkast för matavfall

Utsortering av allt matavfall är obligatoriskt för alla. Matavfallet blir till biogas och biogödsel.

Verksamhet med mindre mängd matavfall, likt ett hushåll

 • Lämnar endast matavfall i papperspåse i inkast märkt Matavfall.
 • Endast avsedda matavfallspåsar av papper får lämnas i inkastet. Påsar kan hämtas kostnadsfritt i flertal matbutiker. Kostnaden för påsarna är inkluderade i din hyra/avgift.
 • Plastpåsar, komposterbara biopåsar eller majsstärkelsepåsar får inte lämnas i inkastet.
 • Påsen ska vara ordentligt stängd när den lämnas i inkastet.
 • Lämna en påse i taget, stäng luckan så påsen ramlar ner innan nästa påse lämnas.
 • Undvik dubbla påsar som standard, det är inte nödvändigt. Följ våra sorteringstips!

Här finns våra sorteringstips

Här beskrivs vad du får lägga i matavfallspåsen

Verksamheter med större mängd matavfall

 • Verksamheter som serverar/hanterar livsmedel sorterar ut matavfallet i våra grå matavfallskärl (140 liter) alternativt har annan godkänd insamling av matavfall till exempel tanklösning.
 • I kärl får endast oförpackat matavfall finnas.
 • Kärl får inte överfyllas, locket ska gå att stänga ordentligt.
 • Kärl ska vara tillgängligt för tömningspersonal på tömningsdagen, draghandtaget ska då vara vänt mot avfallsfordonets uppställningsplats.

Vad som inte hör hemma i soppåsen/sopsäcken

Sopsugen är endast avsedd för restavfall och matavfall. Förpackningar av papper, plast, glas, metall och tidningar/returpapper är inte restavfall utan material som alla är skyldiga att lämna för återvinning. Kartonger, wellpapp, plastdunkar, konservburkar/andra förpackningar av metall/glas och lådvinsförpackningar är också exempel på förpackningsmaterial som ska återvinnas.

På länken nedan finns information om vilka alternativ det finns för verksamheter att återvinna materialet då återvinningsstationer endast är till för hushållen.

För vissa övriga avfallsslag som till exempel grovavfall, elavfall, hårdplast, porslin, matfett/oljor kan verksamheter mot avgift lämna på våra återvinningscentraler.

Här beskrivs vad företag kan lämna på återvinningscentralen

Senast ändrad: 03 januari 2024