Nya regler för förpackningsinsamlingen 2024

Från 1 januari 2024 ska kommunerna ansvara för att samla in hushållens förpackningsavfall och från januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara infört i hela kommunen. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan redan nu behöva planera för den fastighetsnära insamlingen. Här kan du läsa om de nya reglerna.
Diverse förpackningsmaterial

Regeringen beslutade sommaren 2022 om nya regler för förpackningsinsamlingen. Syftet med de nya reglerna är att öka återvinningen av förpackningar samt att säkerställa att förpackningsavfall tas om hand på ett miljö- och hälsomässigt tillfredsställande sätt. Reglerna förändras men det är fortsättningsvis producenterna av förpackningarna som ska ta den största kostnaden för insamlingsarbetet och ansvara för att förpackningarna återvinns.

De nya reglerna

1 januari 2024 – Kommunerna tar över insamlingen av hushållens förpackningsavfall och återvinningsstationerna

I Norrtälje kommun innebär det att vi på Norrtälje Vatten och Avfall tar över återvinningsstationerna i kommunen och driften av dem. Förpackningar kommer även fortsätta hämtas från flerbostadshus och bostadsrättsföreningar som har fastighetsnära insamling (egen ordnad källsortering) men av en entreprenör som har godkänts av oss. Mer information hittar du på länkarna nedan.

1 januari 2026 – Insamling på populära platser

Kommuner ska ha ordnat separat insamling av förpackningar på populära platser där de har renhållningsansvar.

1 januari 2027 – Fastighetsnära insamling (FNI)

Kommuner ska ha ordnat fastighetsnära insamling av förpackningar för alla hushåll och verksamheter som är samlokaliserade med hushåll (delar avfallsbehållare med hushåll) och som anmält att de önskar kommunal insamling. Insamlingsplatser för skrymmande förpackningsavfall, där även insamling av tidningar/returpapper kan finnas, ska även vara ordnat till 2027. Mer information hittar du på länkarna nedan.

Tillsammans gör vi skillnad!

Vi ser positivt på förändringarna kring förpackningsinsamlingen som kommer göra det enklare för alla att återvinna sina förpackningar och öka återvinningen. Vårt planeringsarbete pågår nu intensivt med stora och många utmaningar framför oss med många beslut att fatta.

Senast ändrad: 12 december 2023