Åkerö – bakgrund och information

Beslut om att bilda ett kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster i Åkerö/Västergården och Djursnäs fattades av kommunfullmäktige sommaren 2020. Inom ett verksamhetsområde får alla fastighetsägare tillgång till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Åkeröområdet är prioriterat i kommunens VA-plan (som kommunfullmäktige tagit beslut om) med anledning av att det är ett av de områden i Norrtälje kommun som utifrån vattentjänstlagen har störst behov av kommunalt VA.

Aktuella utskick

I månadsskiftet juni/juli 2023, sändes ett informationsbrev innehållande senaste nytt  om projektet ut till fastighetsägarna i Åkerö. Brevet hittar du längre ned på denna sida.

Informationsbrev 8 innehåller information om besiktningar av fastigheter och i informationsbrev 7 kan du läsa mer om förbindelsepunkter, Lantmäteriets förrättning samt om upphandlingen av entreprenör. Breven finns att läsa i sin helhet via länkarna längre ned på sidan.

Även tidigare utskickade informationsbrev samt dokumentet ”Vanliga frågor Åkerö VO” finns samlade längre ned på denna sida.

Senast ändrad: 29 augusti 2023