Åkerö – Bakgrund och information

Beslut om att bilda ett kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster i Åkerö/Västergården och Djursnäs fattades av kommunfullmäktige sommaren 2020. Inom ett verksamhetsområde får alla fastighetsägare tillgång till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Åkeröområdet är prioriterat i kommunens VA-plan (som kommunfullmäktige tagit beslut om) med anledning av att det är ett av de områden i Norrtälje kommun som utifrån vattentjänstlagen har störst behov av kommunalt VA.

Aktuella utskick

I slutet av januari 2022 sänds ett informationsbrev angående vad som händer i projektet framöver ut. Brevet finns att läsa i sin helhet via länk nedan.

Tidigare utskickade informationsbrev samt dokumentet ”Vanliga frågor Åkerö VO” finns också samlade längre ned på denna sida.

Senast ändrad: 07 april 2022