Åkerö – bakgrund och information

Beslut om att bilda ett kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster i Åkerö/Västergården och Djursnäs fattades av kommunfullmäktige sommaren 2020. Inom ett verksamhetsområde får alla fastighetsägare tillgång till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Senast ändrad: 04 juni 2024