Åkerö – Bakgrund och information

Beslut om att bilda ett kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster i Åkerö/Västergården och Djursnäs fattades av kommunfullmäktige sommaren 2020. Inom ett verksamhetsområde får alla fastighetsägare tillgång till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Åkeröområdet är prioriterat i kommunens VA-plan (som kommunfullmäktige tagit beslut om) med anledning av att det är ett av de områden i Norrtälje kommun som utifrån vattentjänstlagen har störst behov av kommunalt VA.

Aktuella utskick

I mitten av november 2022 sändes ett brev med information om förbindelsepunktens placering, Lantmäteriets förrättning av ledningsrätten för VA-ledningarna samt upphandlingen av entreprenör, ut till fastighetsägarna i Åkerö verksamhetsområde. Länk till brevet finns längre ned på sidan.

I slutet av augusti 2022 skickades ett informationsbrev med frischakts-avtal och förbindelsepunktskarta ut till berörda fastighetsägare. Brevet och frischakts-avtalet finns att läsa i sin helhet via länk nedan.

Tidigare utskickade informationsbrev samt dokumentet ”Vanliga frågor Åkerö VO” finns också samlade längre ned på denna sida.

Senast ändrad: 22 november 2022