Åkerö – bakgrund och information

Beslut om att bilda ett kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster i Åkerö/Västergården och Djursnäs fattades av kommunfullmäktige sommaren 2020. Inom ett verksamhetsområde får alla fastighetsägare tillgång till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Åkeröområdet är prioriterat i kommunens VA-plan, som kommunfullmäktige antagit. De områden som är prioriterade är de som enligt vattentjänstlagen har störst behov av att kunna ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet.

Aktuella utskick

Under december sändes ett informationsbrev innehållande senaste nytt om projektet ut till fastighetsägarna i Åkerö verksamhetsområde. Brevet innehåller bland annat information om den överklagan som gjorts av upphandlingen av entreprenör och de förseningar av entreprenadstart som denna ger upphov till.

I tidigare utsända informationsbrev hittar du information om bland annat besiktningar av fastigheter och förbindelsepunkter. Breven finns att läsa i sin helhet via länkarna längre ned på sidan.

Där finns också en länk till den broschyr som tagits fram för att guida dig som fastighetsägare om vad du behöver göra för att kunna ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet.

 

Senast ändrad: 11 december 2023