Tidplan för VA-utbyggnaden i Västernäs, Östernäs och Uppnäs

Här hittar du övergripande tidplan för vad som händer i projektet.
  • Kommunfullmäktige beslutade, den 14 december 2020, att utöka verksamhetsområdet (VO) för allmänna vattentjänster, för fastigheter belägna i Västernäs, Östernäs och Uppnäs. Länk till protokoll för beslutet från kommunfullmäktiges sammanträde finns att läsa i sin helhet nedan.
  • I början av juni 2022 hölls informationsmöten om utbyggnaden av kommunalt VA i Västernäs, Östernäs och Uppnäs. Presentationsmaterial samt frågor och svar från informationsmötena finns under rubriken Bakgrund och information
  • NVAA har lämnat in ansökan om ledningsrätt till Lantmäteriet. Alla berörda fastighetsägare kommer att kallas till möte med Lantmäteriet.
  • Sweco arbetar vidare med projekteringen som beräknas vara klar sommaren 2023.
  • När projekteringen är klar kan entreprenör upphandlas , vilket kommer att ske hösten 2023. Så fort en entreprenör är upphandlad så kommer vi att skicka ut ytterligare information till samtliga fastighetsägare som berörs av projektet.
  • Innan entreprenaden startar kommer besiktning av byggnader, brunnar och vägar att ske.
  • Arbetena för fullt utbyggt VA-system tar mellan 2 och 3 år från entreprenadstart.

 

Senast ändrad: 14 juni 2023