Tidplan för VA-utbyggnaden i Västernäs, Östernäs och Uppnäs

Här hittar du övergripande tidplan för vad som händer i projektet.
  • Kommunfullmäktige beslutade, den 14 december 2020, att utöka verksamhetsområdet (VO) för allmänna vattentjänster, för fastigheter belägna i Västernäs, Östernäs och Uppnäs. Länk till protokoll för beslutet från kommunfullmäktiges sammanträde finns att läsa i sin helhet nedan.
  • Under maj 2022 sänds inbjudningar ut, till både fysiskt och digitalt informationsmöte, som kommer att äga rum de första dagarna i juni.
  • Under hösten och vintern 2021/2022 har Sweco arbetat med markundersökningar i området.
  • Under våren och sommaren 2022 jobbar Sweco med att projektera klart inför utbyggnaden av VA-ledningsnätet.
  • Under juni kommer Lantmäteriet att påbörja ärendet med förrättningen av ledningsdragningen och avtalen med alla berörda markägare.
  • Upphandling av entreprenör beräknas ske under hösten 2022 och utbyggnaden beräknas starta under vintern 2022/2023.
  • Arbetena för fullt utbyggt VA-system tar mellan 2 och 3 år.
Senast ändrad: 13 maj 2022