Avgifter för vatten och avlopp

Det finns olika avgifter för olika tjänster. I VA-taxan, som kommunfullmäktige beslutar, finns alla delar specificerade. Här får du en sammanfattning.

Brukningsavgifter – löpande

Brukningsavgifter betalas löpande för de tjänster du har tillgång till. Den består av:

  • Fast avgift max 7 030 kronor per år
  • Lägenhetsavgift max 4 946,25 kronor per lägenhet och år
  • Förbrukningsavgift 52,65  kronor per kubikmeter

Beloppen gäller år 2024, inklusive moms.

Läs mer om brukningsavgift

Anläggningsavgift – engångsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift, som betalas vid anslutning till kommunalt VA.

Läs mer om avgifter för anslutning inom verksamhetsområde

Läs mer om avgifter för anslutning via en samfällighet

VA-taxa

I styrdokumentet VA-taxan kan du se vilka belopp och procentsatser som gäller för olika delar. Där framgår även avgifter för övriga tjänster, till exempel undersökning av vattenmätare, avstängning och påsläpp av vatten i samband med obetalda räkningar och kontroll av vattentryck.

VA-taxa, andra taxor och styrdokument

Glöm inte att meddela förändringar på din fastighet för att få rätt debitering.

Läs mer om vilka förändringar du ska meddela och varför

Senast ändrad: 21 februari 2024