Avgifter för vatten och avlopp

Det finns olika avgifter för olika tjänster. I VA-taxan, som kommunfullmäktige beslutar, finns alla delar specificerade. Här får du en sammanfattning.

Brukningsavgifter – löpande

Brukningsavgifter betalas löpande för de tjänster du har tillgång till. Den består av:

  • Fast avgift max 5407,50 kronor per år
  • Lägenhetsavgift max 3 805 kronor per lägenhet och år
  • Förbrukningsavgift 40,50 kronor per kubikmeter

Beloppen gäller år 2023.

Läs mer om brukningsavgift

Anläggningsavgift – engångsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift, som betalas vid anslutning till kommunalt VA.

Läs mer om avgifter för anslutning inom verksamhetsområde

Läs mer om avgifter för anslutning via en samfällighet

VA-taxa

I styrdokumentet VA-taxan kan du se vilka belopp och procentsatser som gäller för olika delar. Där framgår även avgifter för övriga tjänster, till exempel undersökning av vattenmätare, avstängning och påsläpp av vatten i samband med obetalda räkningar och kontroll av vattentryck.

VA-taxa, andra taxor och styrdokument

Glöm inte att meddela förändringar på din fastighet för att få rätt debitering.

Läs mer om vilka förändringar du ska meddela och varför

Senast ändrad: 24 oktober 2023