Avfall du kan lämna på miljöbåten

För att skydda människor, djur och natur är det viktigt att farligt avfall lämnas på rätt ställe. Att lämna in farligt avfall så det kan omhändertas på rätt sätt, är det viktigaste i din källsortering.
Batterier

Som privatperson lämnar du farligt avfall kostnadsfritt på miljöbåten. Den servicen ingår i den grundavgift du betalar för din sophämtning. Företag får inte lämna farligt avfall på miljöbåten. De behöver själva ta kontakt med ett auktoriserat företag som tar hand om den typen av avfall.

Avfall du kan lämna på miljöbåten

Nedan finns exempel på farligt avfall. Den mängd du får lämna är den som normalt uppkommer i ett hushåll. Behållare/dunkar med vätska/matfett får rymma max 5 liter per styck men du kan lämna in flera samtidigt.

  • Blanda aldrig olika vätskor i samma behållare.
  • Märk behållaren med innehållet om det inte lämnas i sin originalförpackning.
  • Är du osäker på om avfallet är farligt eller inte, chansa inte! Ta med avfallet i dess förpackning och fråga personalen på miljöbåten.

Matfett/matoljor

Matfett/matoljor är inte farligt avfall men då du inte ska hälla ut det i avloppet går det utmärkt att lämna det på miljöbåten.

Bekämpningsmedel

Exempel: Ogräsmedel, träimpregnering, insektsmedel och råttgift.

Färg, lim och lack

Exempel: Målarfärg, burkar med intorkad färg, nagellack, träolja och lim. Torra penslar och rollers läggs i soppåsen tillsammans med övrigt restavfall.

Kvicksilver

Exempelvis äldre febertermometrar (lämnas väl förpackade).

Lösningsmedel

Exempel: Thinner, lacknafta, penseltvätt, T-sprit, bensin, fotogen, förtunning, avfettning och glykol.

Rengöringsmedel

Exempel: Kalkborttagare, silverputs, polish, ugnsrengöring, rostskyddsmedel och fläckborttagningsmedel.

Spillolja

Smörjolja och motorolja.

Sprayburkar med innehåll

Exempel: Färgspray, myggspray, hårspray, deodorant och fogskum. Tomma burkar sorteras som förpackning utifrån förpackningens material.

Övriga ämnen och fotokemikalier

Exempel: Batterisyra, ammoniak, salpetersyra, saltsyra, svavelsyra, avkalkningsmedel och kaustiksoda (lut).

Elavfall – småelektronik upp till en mikrovågsugns storlek

Exempel: Glödlampor, lågenergilampor, lysrör, lamparmatur, hårtork, strykjärn, hushållsmaskin, rakapparat, handverktyg, mobiltelefon, batterier och batteridrivna leksaker. Glöm inte de laddningsbara och inmonterade batterierna. Om du inte kan ta loss ett batteri i exempelvis en apparat eller leksak kan du lämna in hela apparaten/leksaken.

Avfall du inte får lämna på miljöbåten

  • Vapen, ammunition, sprängämnen och liknande – Lämnas till polisen. Kontakt dem innan, ibland krävs särskild transport.
  • Fyrverkerier – Lämnas till återförsäljare.
  • Gasoltuber och svetsgastuber – Lämnas till återförsäljare eller annan godkänd mottagare.
  • Läkemedelsrester och kanyler – Lämnas till apotek.
  • Radioaktivt material – Kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten för information.
Senast ändrad: 04 juni 2024