Att lämna avfall som företagare på återvinningscentralen

Småföretagare kan mot avgift lämna mindre mängder avfall på våra återvinningscentraler. Här beskrivs vad det kostar, hur du kan beställa företagskort för enklare betalning samt anmäler privatbesök med firmabil.

Maxvikt på fordon vid besök

Max tillåten totalvikt för fordon som besöker våra återvinningscentraler är 3,5 ton. Företagare med fordon över 3,5 ton hänvisas till våra avfallsanläggningar som beskrivs i menyn.

Betalning för besök

Besökare som kommer i bil med företagsbeteckning (inte tjänstebil) eller som har släpkärra med företagsbeteckning betalar en avgift för att lämna avfall. Även bilar, småbussar och pick-ups som uppenbarligen nyttjas i tjänst betalar för besöket. Detta eftersom företag inte betalar någon grundavgift för företagets sophämtning vilket alla hushåll gör och därmed lämnar kostnadsfritt på återvinningscentraler.

Här kan du läsa mer om grundavgiften

Du kan antingen betala per besök eller köpa ett företagskort. Om du återkommande besöker återvinningscentralen är det både praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt för dig att köpa ett företagskort. Det finns två olika företagskort; elektroniskt kort och klippkort.

Privatbesök med firmabil

Privatbesök med firmabil, enligt beskrivningen ovan, behöver föranmälas innan besöket för att undvika avgift för företaget.
Anmälan om privatbesök med firmabil görs via Självservice.

Avgifter

Engångsbesök

 • Pris: 460 kronor. Faktura skickas efter att du lämnat avfallet.
 • Vid varje besök får max 3 kubikmeter lämnas.

Elektroniskt kort – gäller endast på Görla återvinningscentral

 • Pris: 330 kronor per 3 kubikmeter. Du faktureras i efterskott månadsvis utifrån antal besök.
 • Vid varje besök får max 3 kubikmeter lämnas.
 • Vid besöket registrerar du ditt besök med kortet.
 • Kortet beställs och fås på Görla återvinningscentral.

Klippkort laddat med 10 besök

 • Pris: 3 300 kronor. Kortet faktureras i förskott efter beställning.
 • Vid varje besök får max 3 kubikmeter lämnas.
 • Gäller på alla våra återvinningscentraler men främst på Salmunge och Häverö.
 • Vid besöket ska kortet klippas av personal innan avlämning sker.
 • Klippkortet beställs via Självservice.

Personbilsdäck på fälg

110 kronor/däck. Debiteras separat och faktura skickas efter att du lämnat däcken.

Elavfall och vitvaror avsedda för hushållsbruk

Lämnas kostnadsfritt.

Farligt avfall

Företag får inte lämna farligt avfall på återvinningscentralen utan måste själv kontakta ett auktoriserat företag som tar hand om den typen av avfall.

Överblivet eller begagnat matfett

Överblivet eller begagnat matfettet (inte fett från fettavskiljare) kan mot en avgift lämnas på återvinningscentralen. Som företagare kan du även lämna fett till ett företag som specialiserat sig på fettåtervinning.

Här kan du läsa mer om återvinning av matfett

Senast ändrad: 24 maj 2022