Västernäs, Östernäs och Uppnäs – bakgrund och information

En utredning om utökning av det kommunala verksamhetsområdet för vattentjänster i Västernäs, Östernäs, Uppnäs samt delar av Lilltorp och Riddersholm påbörjades 2019. Inom ett verksamhetsområde får alla fastighetsägare tillgång till kommunalt vatten och avlopp (VA). I december 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta utökningen av verksamhetsområdet.

Västernäs-, Östernäs- och Uppnäsområdet är prioriterat i Norrtälje kommuns VA-plan (som kommunfullmäktige tagit beslut om) med anledning av att det är ett av de områden i Norrtälje kommun som utifrån vattentjänstlagen har störst behov av kommunalt VA.

Aktuella utskick

I mitten av juni 2023 sändes det senaste informationsbrevet ut. Brevet finns att läsa i sin helhet via länk längre ned på sidan.

Tidigare utskick

I början av november 2022 gjordes ett utskick med information om de förseningar som uppstått i projektet, samt anledningarna till dessa. Brevet hittar du längre ner på sidan under rubriken ”Mer information”.

Ett utskick till fastighetsägare i området gjordes också i september 2022, angående att bestämma var fastighetens förbindelsepunkt skall placeras. Det vill säga den plats där ledningarna för vatten och avlopp ska komma in på fastigheten. Alla fastighetsägare uppmanades att godkänna och signera utskickad karta och ett så kallat frischaktsavtal.

Följande har skickats ut:

  • Frischakts-avtal
  • Karta som visar på förslag förbindelsepunkt för fastigheten
  • Portofritt svarskuvert.

Följebrev och frischaktsavtal finns att se i pdf-format längre ner på sidan.

 

 

Senast ändrad: 03 januari 2024