Västernäs, Östernäs och Uppnäs – bakgrund och information

En utredning om utökning av det kommunala verksamhetsområdet för vattentjänster i Västernäs, Östernäs, Uppnäs samt delar av Lilltorp och Riddersholm påbörjades 2019. Inom ett verksamhetsområde får alla fastighetsägare tillgång till kommunalt vatten och avlopp (VA). I december 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta utökningen av verksamhetsområdet.

Västernäs-, Östernäs- och Uppnäsområdet är prioriterat i vår VA-plan (som kommunfullmäktige tagit beslut om) med anledning av att det är ett av de områden i Norrtälje kommun som utifrån vattentjänstlagen har störst behov av kommunalt VA. Länk till mer information om lagen om allmänna vattentjänster finns under rubriken ”Mer information” nedan.

Aktuella utskick

I början av november 2022 gjordes ett utskick med information om vad som händer i projektet nu och om de förseningar som uppstått i projektet, samt anledningarna till dessa. Brevet hittar du längre ner på sidan under rubriken ”Mer information”.

Tidigare utskick

Ett utskick till fastighetsägare i området gjordes den 9 september 2022. Det gäller att bestämma var fastighetens förbindelsepunkt ska placeras, alltså den plats där ledningarna för vatten och avlopp ska komma in på fastigheten. Alla fastighetsägare behöver godkänna och signera utskickad karta och frischakts-avtal.

Följande har skickats ut:

  • Frischakts-avtal
  • Karta som visar på förslag förbindelsepunkt för fastigheten
  • Portofritt svarskuvert.

OBS! Tyvärr har Sweco inte lyckats få till allt kartunderlag så vissa fastighetsägare kommer att få vänta på kartor till senare. Vi skickar ut dem så snart vi kan!

Behöver man rådgivning kan man boka tid på va-projekt@nvaa.se eller ringa 0176-28 33 00 (knappval 2).
Byggledare och projektledare för det här projektet kommer att finnas tillgängliga för rådgivande möten nu under hela september.

Följebrev och frischakts-avtal finns att se i pdf-format längre ner på sidan.

 

I mitten av september 2021 sändes ett informationsbrev ut med information om vad som händer i projektet under slutet av 2021 och början av 2022. Tillsammans med informationsbrevet skickades också ett informationsblad från Sweco ut, där de berättar om hur de geotekniska markundersökningarna som kommer att pågå under hösten går till. Båda dessa dokument finner du längre ned på sidan.

I mitten av juni 2021 sändes ett informationsbrev gällande bland annat upphandlingen av geotekniska undersökningar och projektör ut. I brevet finns också information om att man till hösten planerar att påbörja markundersökningar och om möjligheten för fastighetsägarna att lämna sina kontaktuppgifter. För att ta del av utskick, klicka på länkarna nedan.

I slutet av januari 2021 sändes ett informationsbrev med information om det bildade verksamhetsområdet – och vad som kommer att ske i projektet framöver, ut. Med brevet bifogades även ett dokument med vanliga frågor och svar som brukar inkomma från fastighetsägare.

Senast ändrad: 08 november 2022