Västernäs, Östernäs och Uppnäs – bakgrund och information

En utredning om utökning av det kommunala verksamhetsområdet för vattentjänster i Västernäs, Östernäs, Uppnäs samt delar av Lilltorp och Riddersholm påbörjades 2019. Inom ett verksamhetsområde får alla fastighetsägare tillgång till kommunalt vatten och avlopp (VA). I december 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta utökningen av verksamhetsområdet.

Västernäs-, Östernäs- och Uppnäsområdet är prioriterat i vår VA-plan (som kommunfullmäktige tagit beslut om) med anledning av att det är ett av de områden i Norrtälje kommun som utifrån vattentjänstlagen har störst behov av kommunalt VA. Länk till mer information om lagen om allmänna vattentjänster finns under rubriken ”Mer information” nedan.

Aktuella utskick

I mitten av september 2021 sändes ett informationsbrev ut med information om vad som händer i projektet under slutet av 2021 och början av 2022. Tillsammans med informationsbrevet skickades också ett informationsblad från Sweco ut, där de berättar om hur de geotekniska markundersökningarna som kommer att pågå under hösten går till. Båda dessa dokument finner du längre ned på sidan.

I mitten av juni 2021 sändes ett informationsbrev gällande bland annat upphandlingen av geotekniska undersökningar och projektör ut. I brevet finns också information om att man till hösten planerar att påbörja markundersökningar och om möjligheten för fastighetsägarna att lämna sina kontaktuppgifter. För att ta del av utskick, klicka på länkarna nedan.

I slutet av januari 2021 sändes ett informationsbrev med information om det bildade verksamhetsområdet – och vad som kommer att ske i projektet framöver, ut. Med brevet bifogades även ett dokument med vanliga frågor och svar som brukar inkomma från fastighetsägare.

Senast ändrad: 22 juni 2022