För verksamhet som ännu inte matavfallssorterar

Har din verksamhet ännu inte kommit igång med matavfallssorteringen är det hög tid att starta upp. Från 1 januari 2024 är det krav på utsortering av allt matavfall för alla hushåll och verksamheter i Sverige. Här beskrivs hur ni kommer igång.

För att komma i gång med matavfallssortering behöver du meddela oss kontaktuppgifter till den vi kan kontakta för att diskutera hur insamlingen ska lösas för verksamheten.

Meddela oss på matavfall@nvaa.se följande uppgifter:

  • Kontaktpersonens namn
  • E-postadress till kontaktpersonen
  • Telefon dagtid till kontaktpersonen
  • Fastighetsbeteckning och adress på fastigheten/fastigheterna

Om du hyr lokal för verksamheten kontaktar du fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen för information om hur matavfallsinsamlingen är ordnad för fastigheten.

Kärl eller behållare för matavfallet

Vilken storlek och typ av behållare din verksamhet behöver beror helt på vilken typ av verksamhet du har. Är det ett kontor blir matavfallet litet. Är det en matbutik eller restaurang blir det desto mer, individuella beräkningar behöver göras.

Vi erbjuder utan kostnad kärl på 140 liter för utsortering av matavfall. I samråd med oss kan större behållare, typ bottentömmande behållare, godkännas för verksamheter som har mycket matavfall. Dessa bekostar verksamheten själva.

Om du väljer en bottentömmande behållare är det viktigt att du innan införskaffandet kontaktar oss. Detta för att säkerställa att behållaren kan tömmas med våra fordon och att volymen är tillräcklig.

Verksamheter som serverar/hanterar livsmedel

Dessa verksamheter betalar en avgift för hämtning av matavfall och bör ha en behållare för matavfall på minst 140 liter på 330 liter restavfall.

Här finns avgift för hämtning av matavfall

Övriga verksamheter

Övriga verksamheter betalar ingen extra avgift för hämtning av matavfall.

Placering av kärlet/behållaren

Beroende på hur mycket matavfall verksamheten har kan det utrymme som idag finns avsatt för avfall vara tillräckligt. Med matavfallsinsamling är avfallsmängden den samma, skillnaden blir att den delas upp i två fraktioner; matavfall och restavfall.

Om du anordnar ett separat utrymme för matavfallskärlen eller samlar in matavfallet i annan behållare, är det viktigt att utrymme finns för en fungerande avfallshämtning utifrån tillgänglighet, arbetsmiljö och brandskydd. I Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen på länken nedan finns idéer och vägledning. Handboken är uppdaterad under 2023.

Senast ändrad: 31 januari 2024