Abonnemang och avgifter för latrinhämtning

För att få regelbunden latrinhämtning behöver du ett abonnemang. Du kan även beställa enstaka hämtning utan att ha ett abonnemang. Här beskrivs tjänsterna, vad de kostar och när hämtning sker.

För att beställa

För att beställa ett abonnemang eller enstaka hämtning, utan ett abonnemang, kontaktar du Kundservice.

Abonnemang vid fastlandshämtning

Abonnemang: 10 latrinkärl med hämtning under sommarhalvåret

Avgift: 4 950 kronor per år.
Avgift för gångavstånd kan tillkomma. Tillägg för gångavstånd

 • I abonnemanget ingår 10 kärl fördelat på fem hämttillfällen. Se nedan när hämtning sker.
 • Max två kärl får lämnas vid varje hämttillfälle.
 • Oavsett om du ställer ut ett, två eller inget kärl så räknas vårt besök som ett av de fem som ingår i abonnemanget.
 • Vad du behöver tänka på inför latrinhämtning finns i menyn.

Abonnemang: 17 latrinkärl med hämtning året om

Avgift: 8 420 kronor per år.
Avgift för gångavstånd kan tillkomma. Tillägg för gångavstånd

 • I abonnemanget ingår 17 kärl fördelat på 17 hämttillfällen. Se nedan när hämtning sker.
 • Max ett kärl får lämnas vid varje hämttillfälle.
 • Oavsett om du ställer ut kärl eller inte så räknas vårt besök som ett av de 17 som ingår i abonnemanget.
 • Vad du behöver tänka på inför latrinhämtning finns i menyn.

Abonnemang vid skärgårdshämtning

Abonnemang: 10 latrinkärl med hämtning under sommarhalvåret

Avgift: 6 440 kronor per år.
Avgift för gångavstånd kan tillkomma. Tillägg för gångavstånd

 • I abonnemanget ingår 10 kärl. Se nedan när hämtning sker (hämtområde 4).
 • Max två kärl får lämnas vid varje hämttillfälle.
 • Vad du behöver tänka på inför latrinhämtning finns i menyn.

Enstaka hämtning utan abonnemang

Vid fastlandshämtning

Avgift: 890 kronor per kärl plus en framkörningsavgift på 400 kronor per hämttillfälle och kund.
Hämtning kan ske inom fem vardagar efter beställning.
Avgift för gångavstånd kan tillkomma. Tillägg för gångavstånd

Vid skärgårdshämtning

Avgift: 1 160 kronor per kärl.
Hämtning kan ske endast i samband med en ordinarie sophämtning.
Avgift för gångavstånd kan tillkomma. Tillägg för gångavstånd

Hämtområden – när latrinhämtning sker

Har du fastlandshämtning kan du även se dina hämtveckor på Dina sidor

Hämtområde 1

Björkö-Arholma, Edebo, Häverö, Ununge och Väddö.
Hämtning sker följande veckor:

 • Vid 10 kärl: 22, 25, 28, 31 och 34.
 • Vid 17 kärl: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46 och 48.

Hämtområde 2

Edsbro, Estuna, Fasterna, Frötuna, Gottröra, Husby-Sjuhundra, Lohärad, Malsta, Närtuna, Rimbo, Roslagsbro, Rådmansö, Rö, Skederid, Söderbykarl och Vätö.
Hämtning sker följande veckor:

 • Vid 10 kärl: 23, 26, 29, 32 och 35.
 • Vid 17 kärl: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47 och 50.

Hämtområde 3

Riala, Länna, Yxlan och Blidö.
Hämtning sker följande veckor:

 • Vid 10 kärl: 24, 27, 30, 33 och 36.
 • Vid 17 kärl: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 och 51.

Hämtområde 4 – skärgårdshämtning

Utställda latrinkärl hämtas i samband med ordinarie sophämtning. Väder, vind och lågt vattenstånd kan dock påverka din hämtdag. Hämtning sker i så fall i så nära anslutning som möjligt till den planerade hämtdagen. Hämtning under veckorna 1-17 och 47-51 sker i mån av framkomlighet.

Senast ändrad: 05 mars 2024