Slamtömning av minireningsverk

För att säkerställa att ett minireningsverk blir tömt på rätt sätt behöver en tömningsinstruktion finnas tillgänglig vid tömning. Har verket fosforfälla/fosforfilter ska det hämtas av vår entreprenör.

Vid slamtömning

För att minireningsverket ska blir tömt på ett sätt som inte påverkar dess funktion, är det viktigt att du tänker på följande inför tömning:

  • En tydlig tömningsinstruktion på svenska ska finnas lättillgänglig för personalen i direkt anslutning till verket i samband med tömning.
  • Det ska vara tydligt utmärkt var i verket tömning ska ske.
  • Eventuellt känsliga delar i verket ska skyddas.

Om tömningsinstruktion eller skydd saknas som medför risk för skada på anläggningen i samband med tömning, kan personalen välja att inte tömma anläggningen. Vid sådant tillfälle behöver du betala för en bomkörning, avgifter kring slamtömning finns i menyn.

Om minireningsverket kräver återfyllnad

Om verkets funktion kräver återfyllnad efter tömning kan tjänsten beställas via Kundservice.

Avgift för tjänsten finns i menyn bland övriga avgifter kring slamtömning. Tänk på, har du inte en stående beställning på återfyllnad i samband med dina ordinarie tömningar behöver du beställa tjänsten i god tid innan en tömning. Tjänsten kan dock inte erbjudas om du har skärgårdstömning.

Här kan du se din kommande planerade tömning

Minireningsverk med fosforfälla/fosforfilter

Har verket fosforfälla/fosforfilter får det uttjänta fosforbindande materialet endast hämtas av vår entreprenör då det klassas som ett kommunalt avfall. Avgift för tjänsten finns i menyn bland övriga avgifter kring slamtömning.

För mer information kring hämtning – hör av dig till Kundservice.

Materialets placering vid hämtning

Fosforfällan/fosforfiltret ska vara tillgängligt för hämtning med kranbil. Uppställningsplatsen för kranbilen ska ha tillräckligt utrymme och avståndet mellan kranbilen och materialet får vara max 5 meter. Den fria höjden över kranbilen och mellan uppställningsplatsen och materialet ska vara minst 7 meter. Vid skärgårdshämtning ska materialet kunna hämtas inom 5 meter från angöringsplatsen för hämtfordonet. Fastighetsägaren ansvarar för att fosforfällan/fosforfiltret förflyttas från verket till plats för upphämtning.

Mer att tänka på inför slamtömning

Vad du mer behöver tänka på, för att undvika utebliven tömning och avgift för bomkörning, finns i menyn.

Senast ändrad: 09 maj 2022