Slamtömning av minireningsverk

För att säkerställa att ett minireningsverk blir tömt på rätt sätt behöver en tömningsinstruktion finnas tillgänglig vid tömning. Har verket fosforfälla/fosforfilter ska materialet hämtas av oss.

Vid slamtömning

För att minireningsverket ska blir tömt på ett sätt som inte påverkar dess funktion, är det viktigt att du tänker på följande inför tömning:

  • En tydlig tömningsinstruktion på svenska ska finnas tillgänglig för personalen i direkt anslutning till verket i samband med tömning.
  • Det ska vara tydligt utmärkt var i verket tömning ska ske.
  • Eventuellt känsliga delar i verket ska skyddas.

Om tömningsinstruktion eller skydd saknas som medför risk för skada på anläggningen i samband med tömning, kan personalen välja att inte tömma anläggningen. Vid sådant tillfälle behöver du betala för en bomkörning.

Återfyllnad av verket

Om verkets funktion kräver återfyllnad efter tömning kan tjänsten beställas av oss. Tjänsten kan dock inte erbjudas om du har skärgårdstömning. Avgift för återfyllnad.

Har du inte en stående beställning på återfyllnad i samband med dina ordinarie tömningar behöver du beställa tjänsten i god tid innan en tömning via Kundservice.

Minireningsverk med fosforfälla/fosforfilter

Det uttjänta fosforbindande materialet klassas som ett kommunalt avfall och får därför endast hämtas av oss. Information om när hämtning kan erbjudas får du genom att höra av dig till Kundservice.

Avgift för hämtning av fosforbindande material.

Materialets placering vid hämtning

  • Fosforfälla/fosforfilter i storsäck ska vara tillgängligt för hämtning från farbar väg för kranbil. Ligger fastigheten vid en återvändsgata/väg behöver en godtagbar vändplats finnas för fordonet. Godtagbar vändplats beskrivs på länken nedan.
  • Storsäcken får väga max 500 kilo och ska kunna hämtas max fem meter från kranbilens uppställningsplats som ska klara belastningen av ett tungt fordon. Godtagbar uppställningsplats beskrivs på länken nedan.
  • Vid skärgårdshämtning ska storsäcken kunna hämtas inom fem meter från angöringsplatsen för hämtfordonet.
  • Den fria höjden över och utmed hämtfordonet ska vid fastlandshämtning och skärgårdshämtning vara minst sju meter
  • Fastighetsägaren ansvarar för att storsäcken förflyttas till plats för upphämtning.

Information om godtagbar vändplats och uppställningsplats.

Mer att tänka på inför slamtömning

Vad du mer behöver tänka på, för att undvika utebliven tömning och avgift för bomkörning, finns i menyn.

Senast ändrad: 30 maj 2023