Abonnemang – Flerbostadshus och verksamheter med skärgårdshämtning

Här finns valbara abonnemang för avfallshämtning för flerbostadshus och verksamheter som har skärgårdshämtning.

Valbara abonnemang

För samtliga abonnemang gäller:

 • Behållare: säckställ för sopsäck 160 liter vilken får väga max 15 kilo vid hämtning.
 • Säcken får inte innehålla förpackningar av papper, plast, glas, metall eller tidningar/returpapper. Dessa material ska lämnas för återvinning.
 • En avgift kan tillkomma på den rörliga avgiften för gångavstånd, se längre ner på sidan.
 • Om minst fem fastigheter ställer sina säckställ på ett gemensamt hämtställe, som är godkänt av oss, får varje fastighet ett avdrag på 200 kronor per år på den rörliga avgiften.
 • Här förklaras grundavgift och rörlig avgift.

Abonnemang: 26 hämtningar per år

Abonnemanget kan erbjudas efter överenskommelse med oss om hämtmöjlighet.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården varannan vecka året om med start vecka 1.
I södra skärgården vecka: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 49 och 51.

Väder, vind och lågt vattenstånd kan påverka hämtdagen. Hämtning sker i så fall i så nära anslutning som möjligt till den planerade hämtdagen. Hämtning under veckorna 1-17 och 47-51 sker i mån av framkomlighet.

 • Grundavgift per år: 330 kronor per lägenhet i flerbostadshus.
 • Rörlig avgift per år: 2 970 kronor.

Abonnemang: 11 hämtningar per sommar

Avfallet hämtas:
I norra skärgården vecka: 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41 och 45.
I södra skärgården vecka: 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 och 46.

 • Grundavgift per år: 330 kronor per lägenhet i flerbostadshus.
 • Rörlig avgift per år: 1 890 kronor.

Abonnemang: 13 hämtningar per år

Abonnemanget kan erbjudas efter överenskommelse med oss om hämtmöjlighet och under förutsättning att allt matavfall komposteras året om samt att ett beslut om kompostering finns från Norrtälje kommun.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 och 49.
I södra skärgården vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 och 49.

Väder, vind och lågt vattenstånd kan påverka hämtdagen. Hämtning sker i så fall i så nära anslutning som möjligt till den planerade hämtdagen. Hämtning under veckorna 1-17 och 47-51 sker i mån av framkomlighet.

 • Grundavgift per år: 330 kronor per lägenhet i flerbostadshus.
 • Rörlig avgift per år: 1 650 kronor.

Abonnemang: 7 hämtningar per sommar

Abonnemanget kan väljas under förutsättning att allt matavfall komposteras och att det finns ett beslut om kompostering från Norrtälje kommun.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården vecka: 19, 25, 29, 33, 37, 41 och 45.
I södra skärgården vecka: 18, 24, 28, 32, 36, 40 och 46.

 • Grundavgift per år: 330 kronor per lägenhet i flerbostadshus.
 • Rörlig avgift per år: 1 330 kronor.

Tilläggsavgift för gångavstånd

Gångavstånd får endast förekomma om särskilda skäl föreligger som godkänts av oss. Om vi godkänner gångavstånd beräknas tilläggsavgiften enligt nedan.

Vid fordonshämtning

Om avståndet mellan hämtningsfordons uppställningsplats på framkomlig väg och avfallsbehållare överstiger 10 meter tas en tilläggsavgift ut på den rörliga avgiften*.

Vid brygghämtning

Hela bryggans längd fram till första landfäste och 10 meter upp på land ingår i hämtningsavgiften, därefter tas en tilläggsavgift ut på den rörliga avgiften*.

*Gångavståndet mäts enkel väg och avgiften baseras på antal hämtningar och tas ut per säck. Vid beräkning av avstånd räknas även dörr, sopskåp eller grind som 1 meter per styck. Delen av avståndet som utgörs av trappa räknas dubbelt.

Tilläggsavgift vid 10-30 meter extra i gångavstånd

 • Vid 7 hämtningar: 210 kronor per år.
 • Vid 11 hämtningar: 330 kronor per år.
 • Vid 13 hämtningar: 390 kronor per år.
 • Vid 26 hämtningar: 780 kronor per år.
 • Vid extrahämtning: 30 kronor per hämtning.

Tilläggsavgift vid 30-50 meter extra i gångavstånd

 • Vid 7 hämtningar: 490 kronor per år.
 • Vid 11 hämtningar: 770 kronor per år.
 • Vid 13 hämtningar: 910 kronor per år.
 • Vid 26 hämtningar: 1 820 kronor per år.
 • Vid extrahämtning: 70 kronor per hämtning.
Senast ändrad: 03 januari 2024