Abonnemang – Flerbostadshus och verksamheter med skärgårdshämtning

Här finns valbara abonnemang för avfallshämtning för flerbostadshus och verksamheter som har skärgårdshämtning.

Valbara abonnemang

Avgift för gångavstånd kan tillkomma på den rörliga avgiften.

Om minst fem fastigheter ställer sina säckställ på ett gemensamt hämtställe, som är godkänt av oss, får varje fastighet ett avdrag på 200 kronor per år på den rörliga avgiften.

Abonnemang: 26 hämtningar per år

Abonnemanget kan erbjudas efter överenskommelse med oss om hämtmöjlighet.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården varannan vecka året om med start vecka 1.
I södra skärgården vecka: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 49 och 51.

Observera! Under veckorna 1-17 och 47-51 sker hämtning i mån av framkomlighet.

 • Grundavgift per år: 280 kronor per lägenhet i flerbostadshus.
 • Rörlig avgift per år: 2 420 kronor.

Abonnemang: 11 hämtningar per sommar

Avfallet hämtas:
I norra skärgården vecka: 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41 och 45.
I södra skärgården vecka: 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 och 46.

 • Grundavgift per år: 280 kronor per lägenhet i flerbostadshus.
 • Rörlig avgift per år: 1 550 kronor.

Abonnemang: 13 hämtningar per år

Abonnemanget kan erbjudas efter överenskommelse med oss om hämtmöjlighet och under förutsättning att allt matavfall komposteras samt att ett beslut om kompostering finns från Norrtälje kommun.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 och 49.
I södra skärgården vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 och 49.

Observera! Under veckorna 1-17 och vecka 49 sker hämtning i mån av framkomlighet.

 • Grundavgift per år: 280 kronor per lägenhet i flerbostadshus.
 • Rörlig avgift per år: 1 360 kronor.

Abonnemang: 7 hämtningar per sommar

Abonnemanget kan väljas under förutsättning att allt matavfall komposteras och att det finns ett beslut om kompostering från Norrtälje kommun.

Avfallet hämtas:
I norra skärgården vecka: 19, 25, 29, 33, 37, 41 och 45.
I södra skärgården vecka: 18, 24, 28, 32, 36, 40 och 46.

 • Grundavgift per år: 280 kronor per lägenhet i flerbostadshus.
 • Rörlig avgift per år: 1 090 kronor.

Tilläggsavgift för gångavstånd

Gångavstånd får endast förekomma om särskilda skäl föreligger som godkänts av oss. Om vi godkänner gångavstånd beräknas tilläggsavgiften enligt nedan.

Om avståndet mellan uppställningsplats för fyrhjuling och säckställ överstiger 10 meter tas en tilläggsavgift ut på den rörliga avgiften. Vid brygghämtning ingår hela bryggans längd fram till första landfäste och därefter 10 meter upp på land i avgiften, därefter tas tillägg för gångavstånd ut.

Vid beräkning av gångavstånd räknas även dörr, sopskåp eller grind som 1 meter per styck. Delen av avståndet som utgörs av trappa räknas dubbelt. Gångavståndet mäts enkel väg och avgiften baseras på antal hämtningar och tas ut per säck.

Tilläggsavgift vid 10-30 meter extra i gångavstånd

 • Vid 7 hämtningar: 210 kronor per år.
 • Vid 11 hämtningar: 330 kronor per år.
 • Vid 13 hämtningar: 390 kronor per år.
 • Vid 26 hämtningar: 780 kronor per år.
 • Vid extrahämtning: 30 kronor per hämtning.

Tilläggsavgift vid 30-50 meter extra i gångavstånd

 • Vid 7 hämtningar: 490 kronor per år.
 • Vid 11 hämtningar: 770 kronor per år.
 • Vid 13 hämtningar: 910 kronor per år.
 • Vid 26 hämtningar: 1 820 kronor per år.
 • Vid extrahämtning: 70 kronor per hämtning.
Senast ändrad: 07 maj 2022