Matavfallskärlet

Här beskrivs matavfallskärlet, om du kan dela det med grannar samt tips på hur du undviker att det blåser omkull.

Om matavfallskärlet

  • Du får endast lämna matavfall i avsedda papperspåsar i kärlet.
  • Du kan undvika dålig lukt i kärlet och fastfrysning av påsar genom att ta del av våra tips för lyckad sortering som finns i menyn.
  • Du får lämna en mindre mängd fallfrukt i kärlet. Den ska dock vara förpackad i matavfallspåsar.
    Fallfrukt kan även lämnas på våra återvinningscentraler
  • Om du och din granne sorterar ut allt matavfall kan ni dela matavfallskärl.
    Att dela matavfallskärl

Tips för att kärl inte ska blåsa omkull

Matavfallskärlet väger lite mindre än sopkärlet och kan därför lättare blåsa omkull. Har du problem med att nuvarande kärl är utsatt för blåst kan det vara bra att se över placeringen. Innan du flyttar kärlen behöver du höra av dig till oss för att få den nya placeringen godkänd. En enkel ställning kan även hindra kärlen från att blåsa omkull eller rulla iväg.

Här finns en skiss på en ställning att bygga själv

Senast ändrad: 26 maj 2023