Sugledning för slam- och fettömning

Med en egen sugledning kan du undvika avgift för extra slangdragning vid slamtömning och tömning av fettavskiljare.

Informationen på sidan finns även samlad i ett faktablad som även innehåller exempelskisser.

Om vi har godkänt att avståndet mellan avfallsfordonets uppställningsplats och slamanläggning/koppling får vara mer än 30 meter, behöver du betala för extra slangdragning. Med en sugledning kan du minska avståndet då den fungerar som en skarvslang till vår sugslang.

Så här anordnar du en sugledning

En sugledning får vara max 60 meter (kan variera beroende på terräng). Den måste klara vakuum och kan anordnas som en lös sugslang som placeras ut inför tömning eller fast sugledning som monteras permanent, antingen ovan mark eller nedgrävd. Nedgrävd är att föredra då en slang ovan mark kan skadas av solens UV-strålning.

Varje ände av ledningen ska ha en koppling där vi kopplar samman vår sugslang med din sugledning. I änden mot tömningsfordonet monteras en Hon-koppling (M42) och i änden mot anläggningen monteras en Han-koppling (M42), se skiss i faktabladet på länken ovan.

Önskar du rådgivning inför installation av sugledning är du välkommen att boka en kostnadsfri rådgivning hos Vattencentrum i Norrtälje. Länk för bokning finns längre ner på sidan.

Fast sugledning

 • En fast sugledning bör ha en diameter på 75 millimeter för att vara kompatibel med kopplingarna.
 • Det är inte lämpligt att ha olika dimensioner på ledningen, belastningen blir då större på den smalare biten och risken för haveri ökar.
 • Ledningen kan antingen vara en slang eller plastledning avsedd för ändamålet. Rådgör med en fackman! Används hårda rör måste skarvarna vara ordentligt tätade och fastmonterade.
 • Kopplingarna placeras minst 25 centimeter ovan mark.
 • Avståndet mellan kopplingen och avfallsfordonet ska vara max 30 meter för att du ska undvika avgift för extra slangdragning.
 • Avståndet mellan kopplingen och anläggningen får vara max 1 meter. Tänk därför på hur du placerar kopplingen om du har fler anläggningar intill varandra.

Lös sugslang

 • Väljer du en lös sugslang rekommenderar vi en 3 tums armerad sugslang avsedd för ändamålet. Rådgör med en fackman!
 • Slangen rör på sig med stor kraft vid tömning, placera den därför med omsorg så att blommor, bilar, utemöbler med mera inte tar skada.
 • Har du fler anläggningar kan samma sugslang användas, säkerställ bara att slanglängden är tillräcklig för att kunna tömma samtliga anläggningar.
 • Avståndet mellan kopplingen och avfallsfordonet ska vara max 30 meter för att du ska undvika avgift för extra slangdragning.
 • Avståndet mellan kopplingen och anläggning får vara max 1 meter.

Att tänka på

 • Det är viktigt att slang och kopplingar blir ordentligt fastmonterade. Annars riskerar installationen haverera vid tömning.
 • Sughöjden från botten av anläggningen till avfallsfordonets pump eller högsta punkt på marken får vara max 5 meter, se skiss i faktabladet på länken ovan.
 • Undvik om möjligt att placera slangen så att svackor eller lågpunkter skapas. Om det kommer in fukt i slangen eller om det ligger kvar slam i svackorna kan det bildas isproppar vid minusgrader, vilket kan skada slangen.
 • För att förhindra lukt men också för att föremål, djur/insekter samt fukt inte kommer in i slangen finns lock att köpa till sugslangen.
 • När installationen är klar anmäler du detta till vår kundservice så att vi vet om att den finns och ska användas.
 • Det är viktigt att både kopplingen närmast avfallsfordonet och de anläggningar som ska tömmas märks upp med markeringsskylten du fått från oss.
 • Ny eller fler skyltar kan du beställa via Kundservice.
Senast ändrad: 27 maj 2022