Sugledning för slam- och fettömning

Med en sugledning möjliggörs tömning då avståndet mellan tömningsfordonet och anläggning som ska tömmas överstiger 30 meter.

Informationen på sidan finns även samlad i ett faktablad som dessutom innehåller exempelskisser.

Ny anläggning – när egen sugledning behövs

Om avståndet mellan tömningsfordonets godtagbara uppställningsplats och din nya eller ändrade anläggning är mer än 30 meter, behöver du anordna en egen sugledning för att möjliggöra tömning.

Här beskrivs en godtagbar uppställningsplats

Har du en befintlig anläggning som kräver lång slangdragning kan du av arbetsmiljöskäl behöva anordna en sugledning, i så fall kontaktar vi dig. Du kan även själv välja att anordna en sugledning för att undvika kostnaden för extra slangdragning.

Så här anordnar du en sugledning

En sugledning fungerar som en skarvslang till vår sugslang. Sugledningen får vara max 60 meter (kan variera beroende på terräng). Den måste klara vacuum och kan anordnas som en lös sugslang som placeras ut av fastighetsägaren inför tömning eller som fast sugledning som monteras permanent, antingen ovan mark eller nedgrävd. Nedgrävd är att föredra då en slang ovan mark kan skadas av solens UV-strålning.

Varje ände av sugledningen ska ha en koppling där vi kopplar samman vår sugslang med sugledningen. I änden mot tömningsfordonet monteras en Hon-koppling (M42) och i änden mot anläggningen monteras en Han-koppling (M42), se skiss i faktabladet på länken ovan.

Avståndet mellan kopplingen (närmast tömningsfordonet) och fordonets godtagbara uppställningsplats ska vara så kort som möjligt men får vara max 30 meter. Vad som anses vara en godtagbar uppställningsplats, för att beräkna rätt avstånd, beskrivs på länken ovan.

Önskar du rådgivning inför anordnande av sugledning är du välkommen att boka en kostnadsfri rådgivning hos Vattencentrum i Norrtälje. Länk för bokning finns längst ner på sidan.

Fast sugledning

 • Sugledningen ska ha en diameter om 75 millimeter invändigt för att vara kompatibel med kopplingarna. Det är inte lämpligt att ha olika dimensioner på ledningen eftersom det då blir större belastning på den smalare biten och risken för haveri ökar.
 • Ledningen kan antingen vara en armerad slang avsedd för ändamålet eller en plastledning. Rådgör med en fackman! Används hårda rör måste skarvarna vara ordentligt tätade och fastmonterade.
 • Ändarna på sugledningen måste vara ordentligt fastmonterade så att de inte rör sig.
 • Kopplingarna placeras minst 25 centimeter ovan mark, se skiss i faktabladet på länken ovan.
 • Avståndet mellan kopplingen och anläggningen får vara max 1 meter. Tänk därför på hur du placerar kopplingen om du har fler anläggningar intill varandra.

Lös sugslang

 • Väljer du en lös sugslang, som läggs ut inför tömning, ska slangen vara armerad och avsedd för ändamålet samt ha en diameter om 75 millimeter invändigt för att vara kompatibel med kopplingarna. Rådgör med en fackman!
 • Slangen rör på sig med stor kraft vid tömning, placera den därför med omsorg så att planteringar, solcellslampor, bilar, utemöbler med mera inte tar skada.
 • Avståndet mellan kopplingen och anläggning får vara max 1 meter. Har du fler anläggningar kan samma sugslang användas, säkerställ bara att slanglängden är tillräcklig för att kunna tömma samtliga anläggningar.

Att tänka på

 • Det är viktigt att slang och kopplingar blir ordentligt hopmonterade. Annars riskerar installationen haverera vid tömning.
 • Nivåskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen får vara max 5 meter men bör vara mindre för att säkerställa goda tömningsförhållanden.
 • Undvik om möjligt att placera slangen så att svackor eller lågpunkter skapas. Om det kommer in fukt i slangen eller om det ligger kvar slam/fett i svackorna kan det bildas isproppar vid minusgrader, vilket kan skada slangen.
 • För att förhindra lukt men också för att föremål, djur/insekter samt fukt inte kommer in i slangen finns lock att köpa till kopplingarna.
 • För rekommendation hur slang ovan mark ska förvaras/skyddas mellan tömningarna för bästa hållbarhet – rådgör med återförsäljaren/tillverkaren.
 • Anläggning som ska tömmas och kopplingen närmast tömningsfordonet ska vara markerade med skyltar du får från oss. Skyltarna placeras minst 1 meter ovan mark, de ska vara väl synliga för tömningspersonalen både vid hög växtlighet och djup snö. Ny eller fler skyltar kan beställas via Kundservice.
Senast ändrad: 23 mars 2023