Akvaponi i Roslagen

Avslutat projekt.

Projektbeskrivning

Projektets syfte var att höja kunskapsnivån om och öka intresset för cirkulära flöden inom matproduktion hos olika intressenter i främst Norrtälje kommun. Företag skall inspireras till att eventuellt diversifiera och investera i en akvaponianläggning med ökad lönsamhet och konkurrenskraft som följd. Även privatpersoner, gemensamhetsföreningar med flera skall få ökad förståelse och verktyg för att starta och utveckla odlingar för eget bruk.

Resultat

  • Undersökningar och rapporter om: tillståndsprocess i Sverige; befintliga utbildningar inom akvaponi i Europa; en förstudie för en akvaponianläggning på Bovieran i Norrtälje.
  • Webbinarieserie med akvaponiexperter på Youtube.
  • Studiebesök till akvaponiska anläggningar.

Övrig information

Jordbruksverket och Leader Stockholmsbygd finansierade projektet med 750 tkr.

Senast ändrad: 30 april 2024