Matfett

Från och med 1 januari 2024 finns en ny lag för hantering av matfett. Det får inte längre hällas ut i avloppet utan ska sorteras som matavfall eller lämnas till en återvinningscentral.

Oavsett om du har kommunalt eller eget avlopp är det viktigt att du inte häller ut fett och olja i diskhon, som till exempel frityrolja, matolja, grillolja, inläggningsolja, marinader och stekfett. Matfett som hälls i avloppet stelnar och kan bilda fettproppar. Till slut kan det bli stopp i ledningarna vilket kan leda till översvämningar. Stopp i ledningar är både kostsamma och tidskrävande att åtgärda och orsakar olägenhet för de som blir drabbade av översvämning.

Tips hur du kan ta hand om ditt matfett

Stekfett och mindre mängder fett

Torka ur stekpannan och kastrullen noggrant med hushållspapper och lägg pappret i matavfallet. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att fettet kan användas för att producera biogas. Mindre mängder fett kan du låta stelna i kylen, till exempel i en kopp. Det stelnade fettet är sedan lätt att skrapa ur och lägga i matavfallet.

Större mängder flytande fett och olja

Större mängder fett och avsvalnad matolja (till exempel frityrolja) hälls med hjälp av en tratt i en plastflaska, plastdunk eller mjölkförpackning med kork. Inlagda livsmedel i olja, till exempel tonfisk, oliver, ost, soltorkade tomater, kan silas direkt i behållaren. Den fulla behållaren kan du lämna på en återvinningscentral. Behållarna får rymma max 5 liter per styck men du kan lämna in flera samtidigt. Skriv gärna på behållaren ”Matfett”.

Det här händer med fettet

Det insamlade fettet används i tillverkningen av nya produkter, exempelvis stearin, tvål, tvättmedel och biobränsle.

Om du har en livsmedelsverksamhet

Om du hanterar livsmedel i din verksamhet ska du ha en fettavskiljare installerad. Överblivet eller begagnat matfett får inte hällas i avloppet även om det finns en fettavskiljare installerad, fettavskiljaren inte är konstruerad för att ta emot större mängder fett. Överblivet eller begagnat matfett samlar du in och lämnar till ett företag som specialiserat sig på fettåtervinning. Fettet kan även lämnas mot en avgift på våra återvinningscentraler.

Senast ändrad: 22 april 2024