Hämtning av grovavfall i storsäck från småhus på fastlandet

Privatpersoner i småhus som har fastlandshämtning kan mot avgift beställa hämtning av brännbart grovavfall i storsäck. Här beskrivs hur du beställer och vad det kostar.

Beställ hämtning

Hämtning av brännbart grovavfall i storsäck beställer du via vår Kundservice. 
Uppge vid beställningen din fastighetsbeteckning och antal säckar du önskar få hämtade.

Beskrivning av storsäck

En storsäck är en särskild typ av säck du kan köpa i en bygghandel. Säcken är gjord av ett starkt material som tål att packas tungt och lyftas med kran. Den ska vara förslutningsbar, ha lyftöglor och vara avsedd för ändamålet.

Kostnad och hämtning

Pris: 900 kronor per storsäck. Du behöver själv införskaffa säck.

Hämtning: Hämtning sker inom fem arbetsdagar efter din beställning.

Placering: Säcken placeras vid fastighetsgräns högst tre meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Behöver fordonet vända för att komma ifrån hämtningsplatsen behöver en godtagbar vändplats finns, se länken nedan.

Hur storsäck hämtas

 • Säcken hämtas med kranbil.
 • Vid hämtning ska säcken vara försluten och märkt ”Grovavfall”.
 • Lämnat avfall ska anpassas utifrån säckens maxvikt men vid hämtning får den väga max 500 kilo.
 • Du kan inte få säcken i retur efter att vi har hämtat den.

Viktigt att tänka på

Trasig säck, säck som går sönder vid lyft eller som vid hämtning uppenbart innehåller fel avfall lämnas kvar. Du faktureras då utifrån antal hämtade säckar. Om samtliga beställda säckar behöver lämnas kvar faktureras du en avgift på 330 kronor för en bomkörning.

Säck som efter hämtning upptäcks innehålla felaktigt avfall faktureras utöver beställd hämtning även en extra avgift på 220 kronor per säck för felsorterat avfall.

Exempel på brännbart avfall som får lämnas i storsäck

 • Böcker
 • Tapeter
 • Möbler i trä och plast
 • Leksaker i trä och plast (utan el/batterier)
 • Tvättkorgar, pulkor, plasthinkar
 • Dynor
 • Cykeldäck

Exempel på avfall som inte får lämnas i storsäck

 • Byggavfall
 • Trädgårdsavfall, till exempel löv, ris, jord eller fallfrukt
 • Isolering
 • Toalettstolar eller tvättställ
 • Porslin eller glas
 • Cyklar
 • Farligt avfall, exempelvis målarfärg och sprayburkar
 • Elavfall och vitvaror

Det avfall du inte får lämna i storsäck är du som privatperson välkommen att lämna kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.

Senast ändrad: 03 januari 2024