Anläggningsavgift för VA-samfälligheter

En VA-samfällighet betalar en anläggningsavgift för att ansluta sitt eget interna ledningsnät till kommunens ledningsnät.

 

Avgiften bestäms utifrån antal servisledningar och anslutningspunkter, antal fastigheter som ingår i samfälligheten samt av antal bostadslägenheter på varje fastighet.

Exempel på anläggningsavgift

Exemplet nedan är beräknat på vatten och spillvattenavlopp (från toalett, disk och tvätt) och under förutsättning att inga verksamheter finns inom fastigheten.

Grundavgift per anslutningspunkt

138 187,50 kronor

Avgift per bostadslägenhet

46 000 kronor

En samfällighet med 20 fastigheter med vardera ett bostadshus blir alltså 138 187,50+20 x 46 000 = 1 058 187,50 kronor. Det blir 52 909,38 kronor per fastighet.

Anläggningsavgift för fastighet med verksamhet

Anläggningsavgiften för fastighet med verksamhet räknas ut på ett särskilt sätt. Information om hur avgiften räknas fram och mer utförligt vad som räknas som verksamhet finns i vår taxa för kommunalt vatten och avlopp.

Du hittar vår taxa för kommunalt vatten och avlopp här

Frågor om anslutning och avgifter

Har du frågor om anslutning och avgifter i ett område där byggnationen har påbörjats eller ska påbörja, kan du höra av dig till områdets kontaktperson. Finns ingen kontaktperson för området är du välkommen att kontakta oss.

Här hittar du kontaktuppgifter till Norrtälje Vatten och Avlopp

Senast ändrad: 07 mars 2023