Anläggningsavgift för VA-samfälligheter

En VA-samfällighet betalar en anläggningsavgift för att ansluta sitt eget interna ledningsnät till kommunens ledningsnät.

 

Avgiften bestäms utifrån antal servisledningar och anslutningspunkter, antal fastigheter som ingår i samfälligheten samt av antal bostadslägenheter på varje fastighet.

Exempel på anläggningsavgift

Exemplet nedan är beräknat på vatten och spillvattenavlopp (från toalett, disk och tvätt) och under förutsättning att inga verksamheter finns inom fastigheten.

Grundavgift per anslutningspunkt

135 750 kronor

Avgift per bostadslägenhet

38 728 kronor

En samfällighet med 20 fastigheter med vardera ett bostadshus blir alltså 135750+20 x 38728 = 910 310 kronor. Det blir 45 515,50 kronor per fastighet.

Anläggningsavgift för fastighet med verksamhet

Anläggningsavgiften för fastighet med verksamhet räknas ut på ett särskilt sätt. Information om hur avgiften räknas fram och mer utförligt vad som räknas som verksamhet finns i vår taxa för kommunalt vatten och avlopp.

Du hittar vår taxa för kommunalt vatten och avlopp här – SKALL LÄNKAS

Frågor om anslutning och avgifter

Har du frågor om anslutning och avgifter i ett område där byggnationen har påbörjats eller ska påbörja, kan du höra av dig till områdets kontaktperson. Finns ingen kontaktperson för området är du välkommen att kontakta oss.

Här hittar du kontaktuppgifter till Norrtälje Vatten och Avlopp – SKALL LÄNKAS

Senast ändrad: 12 april 2022