Kostnader och ersättningar på Solö

Kostnader i samband med anslutning

Det är tyvärr svårt att svara exakt på vad det för en enskild fastighetsägare kommer att kosta att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen, det år anläggningen är fullt utbyggd på Solö. Detta beror på att kommunfullmäktige beslutar om taxan för ett år i taget. Det är den anläggningsavgift som gäller det år som VA-utbyggnaden är klar och förbindelsepunkten har förmedlats som fastighetsägaren får en faktura på vid anslutning. Via nedanstående länkar kan du läsa mer om gällande avgifter för år 2023 och räkna ut vad det skulle kosta om du anslöt din fastighet till kommunalt VA i år.

Avgift för kommunalt vatten och avlopp

Mall för uträkning av anläggningsavgift med 2023 års taxa

 

 

Senast ändrad: 09 februari 2023