Kostnader och ersättningar på Solö

Kostnader i samband med anslutning

Det är tyvärr svårt att svara exakt på vad det för en enskild fastighetsägare kommer att kosta att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen, det år anläggningen är fullt utbyggd på Solö. Detta beror på att kommunfullmäktige beslutar om taxan för ett år i taget. Det är den anläggningsavgift som gäller det år som VA-utbyggnaden är klar och förbindelsepunkten har förmedlats som fastighetsägaren får en faktura på vid anslutning. Via nedanstående länk kan du läsa mer om gällande avgifter för år 2024. En uträkningsmall för anslutning med 2024 års taxa finns längre ned på sidan. Där kan du räkna ut vad det skulle kosta att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet i år.

Avgift för kommunalt vatten och avlopp

 

 

Senast ändrad: 02 januari 2024