Ägarbyte av fastighet

Vid ägarskifte av en fastighet behöver ägarbytet meddelas till oss. Detta för att betalningsansvaret för fastighetens avfallshämtning och eventuellt kommunalt vatten och avlopp ska övergå till nya ägaren.

Norrtälje Vatten och Avfall får inte information om försäljning eller överlåtelse av fastigheter från något register. Därför är det viktigt att säljaren/överlåtaren anmäler ägarbytet i samband med ägarskiftet.

Har fastigheten kommunalt vatten och avlopp behöver två anmälan om ägarbyte lämnas in. En för fastighetens avfallsabonnemang och en för kommunalt vatten och avlopp. Här beskrivs vad som gäller för både säljare/överlåtare och nya ägaren.

Abonnemang för avfallshämtning

Säljare/överlåtare

Anmäl ägarbytet i samband med nya ägarens tillträdesdag eller i så nära anslutning som möjligt. Du är betalningsansvarig för fastighetens avfallsabonnemang fram till dess att anmälan om ägarbyte inkommer till oss. Har du redan betalt avgiften för sophämtning då ägarbytet sker gör vi en återbetalning för den tid som du eventuellt har betalt för men inte kommer att äga fastigheten, belopp under 100 kronor återbetalas dock inte.

Ägarbytet anmäler du via Självservice

Ny ägare

Vi registrerar dig som abonnent med betalningsansvar för fastighetens avfallsabonnemang efter det att säljaren/överlåtaren anmält ägarbytet till oss. Har säljaren/överlåtaren haft medgivande till kompostering, delat avfallskärl med grannfastighet eller uppehåll i avfallshämtning upphör dessa att gälla i och med ägarbytet. Om du önskar kan du söka egna personliga medgivanden. Som ny abonnent registrerar vi ett abonnemang med grundintervallet för din sophämtning.

Här beskrivs våra abonnemang för sophämtning

Har fastigheten enskilt avlopp sker slamtömning regelbundet.
När vi har registrerat ägarbytet kan du anmäla att få en digital påminnelse innan tömning.

Läs mer om obligatorisk slamtömning och påminnelse

Abonnemang för kommunalt vatten och avlopp

Säljare/överlåtare

Du behöver anmäla ägarbytet på köparens tillträdesdag eftersom vattenmätarens mätarställning på tillträdesdagen ska anges i anmälan. Anges inte mätarställningen kan ägarbytet inte registreras och du blir betalningsansvarig fram till dess att mätarställning har meddelats. Efter att vi har registrerat mätarställningen skickar vi en flyttfaktura till dig, belopp under 100 kronor återbetalas dock inte.

Ägarbytet anmäler du via Självservice

Ny ägare

Vi registrerar dig som abonnent med betalningsansvar från och med tillträdesdagen under förutsättning att säljaren/överlåtaren har lämnat korrekt mätarställning i anmälan om ägarbytet. Du debiteras därefter fortsättningsvis fastighetens brukningsavgift för kommunalt vatten och avlopp.

Här kan du läsa mer om brukningsavgift för kommunalt vatten och avlopp

Senast ändrad: 16 februari 2024