Deltömning av slamavskiljare

Har du en slamavskiljare med vattentoalett påkopplad har du möjlighet att få deltömning i stället för heltömning av anläggningen. Deltömning kan inte medges för fastigheter på öar utan bro- eller bilfärjeförbindelse.

För att deltömning ska godkännas behöver vi först besikta slamavskiljaren. Alla slamavskiljare klarar dock inte av en deltömning på grund av utformning eller anläggningens kondition. Besiktning beställer du minst två veckor före din ordinarie tömning då den sker samtidigt som tömningen. Om vi kan godkänna anläggningen för deltömning betalar du en något lägre avgift för tömningen.

Besiktning beställer du via Kundservice.

Avgift för deltömning.

Syftet med deltömning

En trekammarbrunn har till uppgift att fortlöpande skilja avloppsvattnets fasta och flytande delar ifrån varandra. I och med detta uppstår tre delar:

  • Lättare smådelar som flyter upp till ytan (slamkaka).
  • Tyngre smådelar som sjunker till botten (bottenslam).
  • En vattensamling i mitten av brunnen (vattenfas).

När man tar bort vattnet vid slamtömning tar man samtidigt bort viktiga mikroorganismer, vilket förstör den biologiska processen i slamavskiljaren. Detta leder till ett ökat utsläpp av orenat vatten vid en heltömning.

Deltömning innebär att man endast tar med den övre slamkakan och det nedre bottenslammet. Vattenfasen lämnas alltså kvar i slamavskiljaren och den biologiska processen förblir aktiv. Det kvarvarande vattnet brukar motsvara 60-70 procent av slamavskiljarens fyllnadsvolym.

Så här går deltömning till

Först sugs slamkakan upp tills det bara återstår en ren vattenyta. Detta går till en separat tank i slambilen. Därefter suger man upp vattenfasen som finns mellan slamkakan och bottenslammet och låter det gå till tank nummer två i slambilen. Tredje steget är att suga upp bottenslammet tills hela slamavskiljaren är helt tömd på sitt innehåll. Bottenslammet går till samma tank i slambilen som slamkakan. Till sist töms vattenfasen tillbaks till slamavskiljaren.

Senast ändrad: 30 maj 2023