Testbädd dricksvatten

Avslutat projekt.

Projektbeskrivning

Många privata fastigheter i Sverige är inte anslutna till storskalig infrastruktur för vattenförsörjning och drygt 2 miljoner personer får sitt dricksvatten från egen brunn. Många av dessa brunnar har kvalitetsproblem i form av mikrobakterier, olika kemiska parametrar eller tungmetaller såsom bly och uran. Vissa kvalitetsproblem medför hälsorisker, medan andra problem leder till estetiskt eller tekniska besvär. Det finns därmed en marknad för småskalig vattenreningsteknik men också ett behov av tillförlitliga, oberoende tester för kvalitetskontroll för vattenreningsanläggningar för hushållsändamål. I projektet deltog förutom vattencentrum ett flertal företag med verksamhet inom småskalig reningsteknik för dricksvatten för att bidra till utvecklingen av småskalig reningsteknik för dricksvatten, ett område som i dagsläget saknar bra testmöjligheter i Sverige.

Resultat

  • Etablering av testanläggning för småskalig reningsteknik för dricksvatten.
  • Program för utvärdering och testning av filter.
  • Möjlighet till kvalitetskontroller av småskalig vattenreningsteknik.
  • Möjlighet till produktutveckling av småskalig vattenreningsteknik.
Senast ändrad: 30 april 2024