Tilläggsavgift för gångavstånd vid latrinhämtning

Om avståndet mellan avfallsfordon och latrinkärl överstiger 10 meter behöver du betala en tilläggsavgift för gångavstånd. Här hittar du mer information om avgiften.

Vi behöver godkänna gångavstånd

Gångavstånd mer än 10 meter får endast förekomma om särskilda skäl föreligger som godkänts av oss. Om vi godkänner gångavstånd beräknas tilläggsavgiften enligt nedan.

Vid fordonshämtning

Om avståndet mellan hämtningsfordons uppställningsplats på framkomlig väg och latrinkärl överstiger 10 meter tas gångavståndstillägg ut*.

Vid brygghämtning

Hela bryggans längd fram till första landfäste och 10 meter upp på land ingår i hämtningsavgiften, därefter tas gångavståndstillägg ut*.

*Gångavståndet mäts enkel väg och avgift tas ut per kärl. Vid beräkning av avstånd räknas även dörr, sopskåp eller grind som 1 meter per styck. Delen av avståndet som utgörs av trappa räknas dubbelt.

Tillägg för gångavstånd

Avgifterna nedan gäller från 1 januari 2024.

  • Vid 10-30 meter: 90 kronor per hämtning.
  • Vid 30-50 meter: 140 kronor per hämtning.
  • Där avståndet överstiger 50 meter beräknas gångavståndstillägget för hela sträckan per 10 meter och hämtning med 20 kronor.
Senast ändrad: 29 december 2023