Tilläggsavgift för gångavstånd vid latrinhämtning

Om avståndet mellan avfallsfordon och latrinkärl överstiger 10 meter behöver du betala en tilläggsavgift. Här hittar du mer information om avgiften.

Gångavstånd får endast förekomma om särskilda skäl föreligger som godkänts av oss på Norrtälje Vatten och Avfall.

Hur gångavstånd beräknas

Om avståndet mellan hämtningsfordons uppställningsplats och latrinkärl överstiger 10 meter tas en avgift ut för gångavstånd. Vid brygghämtning ingår hela bryggans längd fram till första landfäste och 10 meter upp på land i abonnemangsavgiften, därefter tas gångavståndstillägg ut.

Gångavståndet mäts enkel väg och avgiften baseras på antal hämtningar och per kärl. Vid beräkning av avstånd räknas även dörr, sopskåp eller grind som 1 meter per styck. Delen av avståndet som utgörs av trappa räknas dubbelt.

Tillägg för gångavstånd

  • Vid 10-30 meter: 70 kronor per hämtning.
  • Vid 30-50 meter: 120 kronor per hämtning.
  • Där avståndet överstiger 50 meter beräknas gångavståndstillägget för hela sträckan per 10 meter och hämtning med 22 kronor.
Senast ändrad: 06 maj 2022