Anslutning

På den här sidan kan du läsa mer om hur du ansluter till kommunalt vatten och avlopp för att få rent vatten och avlopp levererat från oss. Anslutning kan ske på två sätt, antingen inom verksamhetsområde eller via en samfällighet.

Anslutning inom verksamhetsområde

Anslutning inom verksamhetsområde innebär att du bor i ett område som redan har kommunalt VA och att din fastighet kan anslutas direkt till kommunens ledningsnät.

Om du ska bygga nytt inom ett område med kommunalt VA eller om du bor i ett område med kommunalt VA och vill ansluta din fastighet, ska du lämna in en servisanmälan till Norrtälje Vatten och Avfall.

Anslutning via en VA-samfällighet

Anslutning via VA-samfällighet innebär att du bor i ett område där VA-samfälligheten själva har byggt och bekostat ett internt ledningsnät som i sin tur är anslutet till vårt ledningsnät. Du kan välja att ansluta din fastighet till samfällighetens interna ledningsnät.

Om du vill ansluta din fastighet

Hör av dig till VA-samfälligheten i ditt område om du önskar ansluta din fastighet till det interna ledningsnätet för att på så sätt få tillgång till kommunalt VA. VA-samfälligheten ger dig information om kostnader och hur du går tillväga för att ansluta.

Karta över kommunalt vatten och avlopp

Zooma in och klicka på markerade områden för att se om de tillhör något eller flera av verksamhetsområdena dagvatten, spillvattenavlopp och vattenförsörjning.

Senast ändrad: 26 juni 2024