Det betyder siffrorna på fakturan

Det här exemplet visar en månadsfaktura för en kund som har kommunalt vatten och avlopp och sophämtning. Om du inte har kommunalt vatten och avlopp uteblir den övre delen. Om du har haft slamtömning visas det på fakturan.
En bild på en faktura med siffror som förklarar de olika delarna.

Öppna bilden i större format

Fälten Datum och Antal har tagits bort från bilden för att det ska vara enklare att se.

Öppna hela testfakturan

Vatten och avlopp

1. Fast avgift för din del i den kommunala VA-anläggningen. Avgiften styrs av hur många tjänster vi tillhandahåller för din fastighet. Det finns fyra tjänster: dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata.

2. Rörlig avgift för hur mycket vatten du har förbrukat. Om du har en analog vattenmätare, beräknas förbrukningen utifrån din senaste avläsning.

3. Lägenhetsavgift för antalet bostadsenheter. För verksamheter som inte används som bostäder, räknas lägenhetsavgiften ut efter ytan på fastigheten.

Läs mer om avgifter för vatten och avlopp

Avfall och återvinning

4. Grundavgiften är en fast avgift för avfall och återvinning. I den ingår bland annat återvinningscentraler, behandling av grovavfall, hantering av farligt avfall, kundservice och fjärrtransporter.

5. Abonnemangsavgift för din sophämtning. Påverkas bland annat av behållarens storlek och hämtningsintervall.

6. Hämtning av matavfall (det grå kärlet) ingår oftast i abonnemangsavgiften. Verksamheter som hanterar livsmedel får betala för tjänsten.

Läs mer om avgifter för sophämtning

Senast ändrad: 04 april 2024