Större avfallsbehållare för flerbostadshus och verksamheter

Här hittar du abonnemang och avgifter på större avfallsbehållare för flerbostadshus och verksamheter som har fastlandshämtning.

Söker du större behållare eller avfallskärl

På den här sidan finns abonnemang på större avfallsbehållare.
Här finns abonnemang på avfallskärl 140 – 660 liter

För nytt eller byte av abonnemang

Vill du beställa nytt abonnemang eller ändra befintligt abonnemang – hör av dig till Kundservice.

Abonnemang – Direkttömmande behållare (container)

  • Grundavgift på 300 kronor per lägenhet och år tillkommer för flerbostadshus.
  • Containerhyra och behandlingsavgift ingår i avgiften.
  • Utställning vid nytt abonnemang kostar 1 120 kronor.

Vippcontainer 4 kubikmeter

26 hämtningar per år: 25 550 kronor.
52 hämtningar per år: 51 290 kronor.
Extra hämtning: 2 230 kronor.

Vippcontainer 6 kubikmeter

26 hämtningar per år: 38 170 kronor.
52 hämtningar per år: 76 780 kronor.
Extra hämtning: 3 350 kronor.

Vippcontainer 8 kubikmeter

26 hämtningar per år: 50 790 kronor.
52 hämtningar per år: 102 270 kronor.
Extra hämtning: 4 470 kronor.

Abonnemang – Bottentömmande behållare

  • Grundavgift på 300 kronor per lägenhet och år tillkommer för flerbostadshus.
  • Behållaren ägs och bekostas av kund.

Behållare 0 – 2 kubikmeter

26 hämtningar/år: 11 670 kronor – behandlingsavgift ingår.
52 hämtningar/år: 23 250 kronor – behandlingsavgift ingår.
Extra hämtning: 1 120 kronor – behandlingsavgift ingår.

Behållare 2,1 – 5 kubikmeter

26 hämtningar/år: 11 310 kronor – behandlingsavgift tillkommer, se nedan.
52 hämtningar/år: 22 530 kronor – behandlingsavgift tillkommer, se nedan.
Extra hämtning: 1 080 kronor – behandlingsavgift tillkommer, se nedan.

Abonnemang – Lastväxlarcontainer, komprimator

  • Grundavgift på 300 kronor per lägenhet och år tillkommer för flerbostadshus.
  • Behandlingsavgift tillkommer, se nedan.
  • Behållaren ägs och bekostas av kund.
  • Komprimator kan inte användas för utsortering av matavfall.

Container 9 – 30 kubikmeter

26 hämtningar/år: 40 090 kronor.
52 hämtningar/år: 80 670 kronor.
Extra hämtning: 3 520 kronor.

Komprimator 0 – 30 kubikmeter

26 hämtningar/år: 40 090 kronor.
52 hämtningar/år: 80 670 kronor.
Extra hämtning: 3 520 kronor.

Behandlingsavgift

Behandlingsavgift debiteras per ton. Om vägning inte fungerar debiteras avfallet per kubikmeter.
Brännbart avfall: 1 180 kronor per ton.
Brännbart avfall: 80 kronor per kubikmeter.

Senast ändrad: 31 januari 2023