Större avfallsbehållare för flerbostadshus och verksamheter

Här hittar du abonnemang och avgifter på större avfallsbehållare för flerbostadshus och verksamheter som har fastlandshämtning.

Söker du abonnemang på större behållare eller avfallskärl?

På den här sidan finns abonnemang på större avfallsbehållare.
Här finns abonnemang på matavfallskärl och restavfallskärl 140 – 660 liter

För nytt eller byte av abonnemang

Vill du beställa nytt abonnemang eller ändra abonnemang – hör av dig till Kundservice.

Abonnemang – Direkttömmande behållare (container)

  • Grundavgift på 330 kronor per lägenhet och år tillkommer för flerbostadshus.
  • Containerhyra och behandlingsavgift ingår i avgiften.
  • Utställning vid nytt abonnemang kostar 1 200 kronor.

Vippcontainer 4 kubikmeter

26 hämtningar per år: 27 270 kronor.
52 hämtningar per år: 54 760 kronor.
Extra hämtning: 2 380 kronor.

Vippcontainer 6 kubikmeter

26 hämtningar per år: 40 740 kronor.
52 hämtningar per år: 81 970 kronor.
Extra hämtning: 3 580 kronor.

Vippcontainer 8 kubikmeter

26 hämtningar per år: 54 220 kronor.
52 hämtningar per år: 109 180 kronor.
Extra hämtning: 4 770 kronor.

Abonnemang – Bottentömmande behållare

  • Grundavgift på 330 kronor per lägenhet och år tillkommer för flerbostadshus.
  • Behållaren ägs och bekostas av kund.

Behållare 0 – 2 kubikmeter

26 hämtningar/år: 12 450 kronor – behandlingsavgift ingår.
52 hämtningar/år: 24 820 kronor – behandlingsavgift ingår.
Extra hämtning: 1 190 kronor – behandlingsavgift ingår.

Behållare 2,1 – 5 kubikmeter

26 hämtningar/år: 12 030 kronor – behandlingsavgift tillkommer, se nedan.
52 hämtningar/år: 23 960 kronor – behandlingsavgift tillkommer, se nedan.
Extra hämtning: 1 150 kronor – behandlingsavgift tillkommer, se nedan.

Abonnemang – Lastväxlarcontainer, komprimator

  • Grundavgift på 330 kronor per lägenhet och år tillkommer för flerbostadshus.
  • Behandlingsavgift tillkommer, se nedan.
  • Behållaren ägs och bekostas av kund.
  • Komprimator kan inte användas för utsortering av matavfall.

Container 9 – 30 kubikmeter

26 hämtningar/år: 42 970 kronor.
52 hämtningar/år: 86 460 kronor.
Extra hämtning: 3 770 kronor.

Komprimator 0 – 30 kubikmeter

26 hämtningar/år: 42 970 kronor.
52 hämtningar/år: 86 460 kronor.
Extra hämtning: 3 770 kronor.

Behandlingsavgift

Behandlingsavgift debiteras per ton. Om vägning inte fungerar debiteras avfallet per kubikmeter.
Brännbart avfall: 1 260 kronor per ton.
Brännbart avfall: 90 kronor per kubikmeter.

Senast ändrad: 03 januari 2024