Större avfallsbehållare för flerbostadshus och verksamheter

Här hittar du abonnemang och avgifter på större avfallsbehållare för flerbostadshus och verksamheter som har fastlandshämtning.

Söker du större behållare eller avfallskärl

På den här sidan finns abonnemang på större avfallsbehållare.
Här finns abonnemang på avfallskärl 140 – 660 liter

För nytt eller byte av abonnemang

Vill du beställa nytt abonnemang eller ändra befintligt abonnemang – hör av dig till Kundservice.

Abonnemang – Direkttömmande behållare (container)

  • Grundavgift på 280 kronor per lägenhet och år tillkommer för flerbostadshus.
  • Containerhyra och behandlingsavgift ingår i avgiften.
  • Utställning vid nytt abonnemang kostar 1 060 kronor.

Vippcontainer 4 kubikmeter

26 hämtningar per år: 24 170 kronor.
52 hämtningar per år: 48 530 kronor.
Extra hämtning: 2 110 kronor.

Vippcontainer 6 kubikmeter

26 hämtningar per år: 36 110 kronor.
52 hämtningar per år: 72 640 kronor.
Extra hämtning: 3 170 kronor.

Vippcontainer 8 kubikmeter

26 hämtningar per år: 48 050 kronor.
52 hämtningar per år: 96 750 kronor.
Extra hämtning: 4 220 kronor.

Abonnemang – Bottentömmande behållare

  • Grundavgift på 280 kronor per lägenhet och år tillkommer för flerbostadshus.
  • Behållaren ägs och bekostas av kund.

Behållare 0 – 2 kubikmeter

26 hämtningar/år: 11 040 kronor – behandlingsavgift ingår.
52 hämtningar/år: 22 000 kronor – behandlingsavgift ingår.
Extra hämtning: 1 270 kronor – behandlingsavgift ingår.

Behållare 2,1 – 5 kubikmeter

26 hämtningar/år: 12 406 kronor – behandlingsavgift tillkommer, se nedan.
52 hämtningar/år: 24 764 kronor – behandlingsavgift tillkommer, se nedan.
Extra hämtning: 1 340 kronor – behandlingsavgift tillkommer, se nedan.

Abonnemang – Lastväxlarcontainer, komprimator

  • Grundavgift på 280 kronor per lägenhet och år tillkommer för flerbostadshus.
  • Behandlingsavgift tillkommer, se nedan.
  • Behållaren ägs och bekostas av kund.
  • Komprimator kan inte användas för utsortering av matavfall.

Container 9 – 30 kubikmeter

26 hämtningar/år: 37 740 kronor.
52 hämtningar/år: 75 930 kronor.
Extra hämtning: 3 310 kronor.

Komprimator 0 – 30 kubikmeter

26 hämtningar/år: 37 740 kronor.
52 hämtningar/år: 75 930 kronor.
Extra hämtning: 3 310 kronor.

Behandlingsavgift

Behandlingsavgift debiteras per ton. Om vägning inte fungerar debiteras avfallet per kubikmeter.
Brännbart avfall: 1 110 kronor per ton.
Brännbart avfall: 80 kronor per kubikmeter.

Senast ändrad: 24 maj 2022