Extra slamtömning och jourtömning

Utöver din ordinarie slamtömning kan du beställa extra tömning och jourtömning. Här beskrivs hur respektive tömning beställs beroende på om du har fastlandstömning eller skärgårdstömning.

Behöver du en extra tömning eller en jourtömning är det endast den entreprenör som vi har avtal med som får utföra tömningar i Norrtälje kommun.

Avboka eventuellt din ordinarie tömning

Om du beställer en extra tömning eller jourtömning och din ordinarie tömning är planerad att utföras inom snar framtid, behöver du meddela vår kundservice snarast efter beställningen om du vill avboka din ordinarie tömning på grund av extratömningen. I annat fall utförs den som planerat.

Här ser du när dina ordinarie tömning utförs 

Extra tömning och jourtömning på fastlandet

Önskar du extra tömning inom 5 helgfria vardagar gör du beställningen via Självservice.
Önskar du jourtömning inom 6 timmar hör du av dig till Kundservice.
Avgifterna finns i menyn, se avgifter kring slamtömning.

Extra tömning i skärgården

Önskar du extra tömning inom 6 eller 14 helgfria vardagar hör du av dig till Kundservice.
Avgifterna finns i menyn, se avgifter kring slamtömning.

Senast ändrad: 27 december 2022