Extra slamtömning och jourtömning

Utöver din ordinarie slamtömning kan du beställa extra tömning och jourtömning. Här beskrivs hur du beställer respektive tömning beroende på om du har fastlandstömning eller skärgårdstömning.

Behöver du en extra slamtömning är det endast den entreprenör som vi har avtal med som får utföra slamtömningar i Norrtälje kommun.

Vid fastlandstömning

Vid skärgårdstömning

*Avboka ordinarie tömning

Om du beställer en jourtömning eller extra tömning och din ordinarie tömning är planerad att utföras inom snar framtid, behöver du meddela vår kundservice vid beställningen om du vill avboka den ordinarie tömningen på grund av extratömningen. I annat fall utförs den som planerat. Beställer du extra tömning via Dina sidor kan du avboka den ordinarie tömningen där.

Dina ordinarie tömningar ser du i ditt tömningsschema genom att logga in på Dina sidor.

Senast ändrad: 29 december 2023