Extra slamtömning och jourtömning

Utöver din ordinarie slamtömning kan du beställa extra tömning och jourtömning. Här beskrivs hur respektive tömning beställs beroende på om du har fastlandstömning eller skärgårdstömning.

Behöver du en extra tömning eller en jourtömning är det endast den entreprenör som vi har avtal med som får utföra slamtömningar i Norrtälje kommun.

Här finns avgift för extra slamtömning och jourtömning.

Extra tömning på fastlandet beställer du på Dina sidor

Extra tömning inom 5 helgfria vardagar beställer du enkelt genom att logga in på Dina sidor.

Jourtömning på fastlandet

Jourtömning inom 6 timmar beställer du via Kundservice.

Extra tömning i skärgården

Extra tömning inom 6 eller 14 helgfria vardagar beställer du via Kundservice.

Avboka ordinarie tömning

Om du beställer en jourtömning eller extra tömning och din ordinarie tömning är planerad att utföras inom snar framtid, behöver du meddela vår kundservice vid beställningen om du vill avboka den ordinarie tömningen på grund av extratömningen. I annat fall utförs den som planerat. Beställer du extra tömning på fastlandet via Dina sidor kan du avboka den ordinarie tömningen där.

Dina ordinarie tömningar ser du i ditt tömningsschema genom att logga in på Dina sidor.

Senast ändrad: 26 juni 2023