Lindholmens avloppsreningsverk

Lindholmens reningsverk renar det kommunala avloppsvattnet från Norrtälje stad och Bergshamra samhälle. Det tar dessutom emot slam från enskilda avlopp. Verket byggdes i början av 1960-talet och har genomgått två större om- och tillbyggnationer. Nu behöver verket moderniseras och byggas ut för att tillgodose det växande Norrtäljes behov av effektiv avloppsrening framöver.
Flygbild över Lindholmens avloppsreningsverk

Tillstånd för utökad verksamhet

Den 18 februari 2021 meddelade Nacka tingsrätt att kapaciteten på Lindholmen får utökas från 34 000 till 50 000 personekvivalenter (pe). En pe motsvarar den genomsnittliga mängden avloppsvatten från en person per dygn. Efter det har en kapacitetsutredning gjorts och uppdaterats. Det har också startats en utredning för att bygga ett helt nytt reningsverk på annan plats.

En hållbar satsning

Den 26 juni 2023 beslutade kommunfullmäktige att fortsätta investera i Lindholmen för att klara avloppsreningen på både kort och lång sikt. Genom att kombinera den ursprungliga reningsprocessen med ny teknik kan utbyggnaden göras till en betydligt lägre kostnad jämfört med att bygga ett helt nytt verk. Det skapar också möjligheter för en rad miljö- och klimatsatsningar i samband med projektet och i samverkan med Norrtälje kommun och Norrtälje Energi.

Modern teknik i en växande kommun

Att rena avloppsvatten är en central funktion i samhällets infrastruktur. Det behövs för att vi ska uppnå miljökrav och samtidigt kunna bygga bostäder, företag, skolor och annan viktig samhällsverksamhet. Den senaste membrantekniken ger högre reningseffektivitet, bättre hantering av svårnedbrytbara ämnen, möjlighet till återanvändning av vatten och minskat utrymmesbehov jämfört med traditionell avloppsrening.

Klart 2028

Utbyggnaden beräknas vara klar 2028. Du kommer att kunna läsa mer om projektet, processen och den nya tekniken här på webben men även i andra kanaler.

Senast ändrad: 07 juni 2024