Tillgänglighetsredogörelse

Norrtälje Vatten och Avfall står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att nvaa.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Det inkluderar personer med funktionsnedsättning som använder hjälpmedel för att ta del av information och tjänster.

På den här sidan beskriver vi:

  • Vad digital tillgänglighet är.
  • Hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Eventuella kända tillgänglighetsproblem.
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För nvaa.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen skapades 2022 med tillgänglighetsanpassning som ett centralt krav i utvecklingen.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Det gäller framför allt delar som flyttades med från vår gamla webbplats.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi har försökt göra allt material så tillgängligt som möjligt men vi vet om att vissa delar av webbplatsen inte är anpassade för uppläsningsprogram. Exempelvis:

Dokument

Vissa PDF-dokument har felaktigt taggning, läsordning eller tabbordning. I en del dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ.

Bilder och grafik

Vissa bilder och grafiska element kan sakna eller innehålla felaktiga textalternativ.

Tredjepartslösningar

Ibland använder vi tredjepartslösningar för kartor, e-tjänster och andra delar. Vi ställer krav på våra leverantörer att dessa tjänster ska vara tillgängliga, men i vissa fall innehåller de brister i väntan på att nya versioner utvecklas.

Har du synpunkter på tillgängligheten?

Kontakta oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

West Art Communication AB har gjort en granskning av tillgängligheten på https://www.nvaa.se.

Vi har installerat program och skapat rutiner för att granska tillgängligheten löpande. Vi samarbetar med vår leverantör av webbplatsen för att alltid ha de senaste uppdateringarna.

Senaste bedömningen gjordes i april 2022 och är godkänd av West Art Communication AB.

Granskningsmetod

1. https://webbriktlinjer.se/wcag/?checklista
2. Siteimprove Accessibility Checker

Kontakta oss

Behöver du information som du inte kan ta del av på grund av otillgänglighet på vår webbplats? Hittar du andra brister än de vi listat ovan? Kontakta oss så att vi får reda på problemet och får möjlighet att åtgärda detta.

  • Skicka e-post till info@nvaa.se
  • Ring till kundtjänst på telefonnummer 0176-28 33 00

Redogörelsen uppdaterades senast 2022-04-07.

Senast ändrad: 07 april 2022