Avgift för gångavstånd för småhus i skärgården

Om avståndet mellan avfallsfordon och säckställ överstiger 10 meter behöver du betala ett tillägg på den rörliga avgiften. Vid brygghämtning gäller andra avstånd.

Vi behöver godkänna gångavstånd

Gångavstånd får endast förekomma om särskilda skäl föreligger som godkänts av oss. Om vi godkänner gångavstånd beräknas tilläggsavgiften enligt nedan.

Vid fordonshämtning

Om avståndet mellan hämtningsfordons uppställningsplats på framkomlig väg och avfallsbehållare överstiger 10 meter tas en tilläggsavgift ut på den rörliga avgiften*.

Vid brygghämtning

Hela bryggans längd fram till första landfäste och 10 meter upp på land ingår i hämtningsavgiften, därefter tas en tilläggsavgift ut på den rörliga avgiften*.

*Gångavståndet mäts enkel väg och avgiften baseras på antal hämtningar och tas ut per säck. Vid beräkning av avstånd räknas även dörr, sopskåp eller grind som 1 meter per styck. Delen av avståndet som utgörs av trappa räknas dubbelt.

Tilläggsavgift vid 10-30 meter extra i gångavstånd

  • Vid 7 hämtningar: 210 kronor per år.
  • Vid 11 hämtningar: 330 kronor per år.
  • Vid 13 hämtningar: 390 kronor per år.
  • Vid 26 hämtningar: 780 kronor per år.
  • Vid extrahämtning: 30 kronor per hämtning.

Tilläggsavgift vid 30-50 meter extra i gångavstånd

  • Vid 7 hämtningar: 490 kronor per år.
  • Vid 11 hämtningar: 770 kronor per år.
  • Vid 13 hämtningar: 910 kronor per år.
  • Vid 26 hämtningar: 1 820 kronor per år.
  • Vid extrahämtning: 70 kronor per hämtning.

Tilläggsavgift vid mer än 50 meter extra i gångavstånd

Om gångavståndet överstiger 50 meter beräknas tillägget för hela sträckan per påbörjad 10 meter och hämtning med 20 kronor.

Om du flyttar säckstället

Flyttar du säckstället för att undvika avgift för gångavstånd, tänk då på att placera det så det är väl synligt och lättillgängligt, det vill säga ingen halkrisk, ingen växtlighet eller stora nivåskillnader som hindrar eller försvårar framkomligheten för personalen.

Tillbaka till avfallsabonnemang för småhus med skärgårdshämtning

Senast ändrad: 03 januari 2024