Batseco-boat

Avslutat projekt.
Bild på båt.

Sammanfattning

BATSECO-BOAT syftade till att förbättra kapaciteten och servicenivån för båtslam som samlas in i småbåtshamnar längs den Estniska kusten och i skärgårdsområden i Finland och Sverige. Projektet fokuserade på att hitta och investera i de bästa tekniska lösningarna för pumpstationer av båtslam, med fokus på lokala behov och krav, kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Resultat

  • Undersökningar och studier för att identifiera bästa praxis, vilka behov som finns och vad som saknas i kartläggningen av tillgängliga pumpstationer.
  • 10 nya pumpstationer i projektområdet; två i Sverige, två i Finland och fyra i Estland.
  • 10 flytande pumpstationer kommer att repareras och eventuellt flyttas i den finska skärgården för att bättre uppfylla båtägarnas behov.

Övrig information

Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierade projektet med 1,56 miljoner euro. Projektet var ett gemensamt samarbete mellan följande:

Åbo universitet, Finland| Keep the Artipelago Tidy, Finland |Ecoloop AB, Sverige | Campus Roslagen, Sverige| Norrtälje kommun, Sverige| Keep the Estonian Sea Tidy, Estland |Viimsi kommun, Estland|

Senast ändrad: 30 april 2024