Nyheter

2024-04-04, 15:46

Avgift för VA och avfall på samma faktura

Du som har kommunalt vatten och avlopp kommer numera få våra tjänster samlade på en och samma faktura månadsvis. Fakturaintervallet ändras även för en del kunder.
Läs mer
2024-02-23, 08:51

NVAA är Kranmärkta!

NVAA valt att ansluta sig till den nationella hållbarhetsmärkningen Kranmärkt. Det innebär att inget flaskvatten eller burkvatten serveras i verksamheten. Nu uppmuntrar vi andra organisationer att följa efter.
Läs mer
2024-01-31, 14:28

Nu behöver alla matavfallssortera

Från och med 2024 är det obligatoriskt att sortera ut matavfallet både hemma och på jobbet. Vi hjälper dig att komma i gång och ger tips för en lyckad sortering.
Läs mer
2024-01-20, 15:16

Kommuninvånarna bra på att återvinna förpackningar

Sedan årsskiftet, då vi tog över återvinningsstationerna, har invånarna lämnat mer än 492 ton förpackningar på kommunens återvinningsstationer.
Läs mer
2024-01-19, 11:33

Succé för insamlat återbruk under 2023!

Tillsammans med alla engagerade invånare och Stockholms Stadsmission har vi arbetat för att rädda material som kan återbrukas, och det har gett fantastiska resultat.
Läs mer
2023-12-19, 08:05

Beslut om nya taxor för 2024

Den 18 december 2023 beslutade kommunfullmäktige om en ny avfallstaxa och VA-taxa att börja gälla från 1 januari 2024. Här kan du läsa om de nya taxorna.
Läs mer
2023-12-15, 11:26

Juluppehåll LTA-leveranser vecka 52

Under vecka 52 kommer leverantören av LTA-stationer att ha julstängt. Inga leveranser av LTA-stationer kommer därmed att ske under perioden 25 december till och med 31 december.
Läs mer
2023-12-11, 14:13

Renoverat torn ger tryggare vattenförsörjning i Hallstavik

Hösten 2022 upptäcktes en läcka i vattentornet i Hallstavik. Det blev startskottet för ett större renoveringsarbete av tornet. − Man räknar med att ha ökat vattentornets livslängd till 40 år genom dessa renoveringar, säger NVAA:s projektledare, Jarmo Hiltunen.  
Läs mer
2023-10-26, 06:41

Prishöjningar att vänta nästa år

Norrtälje Vatten och Avfall flaggar för högre avgifter nästa år. Det finns stora behov av investeringar samtidigt som kraftigt höjda räntor får stort genomslag.
Läs mer
2023-10-15, 09:33

Klart för anslutning i Västanvik! 

Fastighetsägarna i en av nordeuropas till ytan största samfällighetsföreningar, kan nu börja använda sig av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.   − En stor investering för kommande generationer har gjorts i Västanvik och på NVAA är vi väldigt stolta över att...
Läs mer