Nyheter

2023-05-25, 08:31

Information till boende längs med Dragonvägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att på tisdag 30 maj börja med schaktning för VA-ledningar längs med Dragonvägen. Arbeten kommer att pågå på sträckan mellan upplagsplatsen för schaktmassor till korsningen med Sofiavägen. Omledningsväg kommer att finnas.
Läs mer
2023-05-25, 08:25

Information till boende längs med Västanviksvägen/Östra Gillbergavägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att på tisdag 30 maj börja med schaktning för VA-ledningar längs med Västanviksvägen. Arbetena startar ett par hundra meter in på Västanviksvägen, från Östra Gillbergavägen sett. Man arbetar sedan vidare i riktning...
Läs mer
2023-05-15, 16:32

Förbättrade e-tjänster och kundsidor

Nu har det blivit enklare att se sina abonnemang och fakturor, beställa extrahämtning av sopor och slam och lämna vattenmätarställning. Håller du med? Logga in på Dina sidor under Självservice och kolla! Det fungerar för både privatpersoner och företag.
Läs mer
2023-04-04, 13:07

Lägesrapport april 2023

I lägesrapporten för april månad hittar du information om hur arbetet löpt på under vintern, överlämningen av förbindelsepunkterna, nuvarande status för pågående arbeten samt om den nya omledningsväg som inom kort kommer att byggas mellan Dragonvägen och Sofiavägen
Läs mer
2023-04-04, 12:30

Omledningsväg Dragonvägen-Sofiavägen

I etapp 1 kommer det inom kort att byggas en omledningsväg, mellan Dragonvägen och Sofiavägen, som går att använda under tiden ledningsarbetet pågår på Dragonvägen. Omledningsvägen är den rödmarkerade vägsträckan på bilden.  
Läs mer
2023-04-03, 15:25

Information till boende längs med Dragonvägen

Dala Bygg & betongteknik  AB har för avsikt att på tisdag 11 april börja med schaktningsarbeten för pumpstation på åkern längs Dragonvägen, i höjd med Morkullevägen. Därefter påbörjas schaktning för VA-ledningar mellan korsningen Dragonvägen-Gärdesvägen och korsningen Dragonvägen–Sofiavägen.
Läs mer
2023-03-16, 11:28

Information till boende längs med Kvarnvägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att onsdag 22 mars börja med schaktning för VA-ledningar längs med Kvarnvägen.
Läs mer
2023-03-08, 09:47

Återvinningscentralerna ska bli bättre

Återvinningscentralerna Görla, Häverö och Salmunge ska uppgraderas inom de närmsta åren. Norrtälje Vatten och Avfall vill förbättra säkerheten och göra det enklare för besökarna att bidra till återbruk och återvinning.
Läs mer
2023-03-06, 11:52

Information till boende längs med Trekantsvägen

Dala Bygg & Betongteknik AB har för avsikt att måndag 6 mars börja med schaktning för VA-ledningar längs med Trekantsvägen.
Läs mer
2023-02-28, 15:17

Ny vecka för slamtömning för vissa kunder

Har du fått brev där vi meddelar att du får ny vecka för slamtömning från och med 2023? Här hittar du svar på dina eventuella frågor.
Läs mer