Nyheter

2023-11-21, 09:33

Klart för anslutning i Västanvik! 

Fastighetsägarna i en av nordeuropas till ytan största samfällighetsföreningar, kan nu börja använda sig av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.   − En stor investering för kommande generationer har gjorts i Västanvik och på NVAA är vi väldigt stolta över att...
Läs mer
2023-10-26, 06:41

Prishöjningar att vänta nästa år

Norrtälje Vatten och Avfall flaggar för högre avgifter nästa år. Det finns stora behov av investeringar samtidigt som kraftigt höjda räntor får stort genomslag.
Läs mer
2023-10-09, 14:03

Stora investeringar väntar NVAA – staten borde visa ledarskap

I en debattartikel i Norrtelje Tidning skriver VD Andreas Lundin Lindgren att Sverige står inför stora utmaningar för vatten och avlopp och vill se ökad samordning på nationell nivå. Nedan kan du läsa Andreas debattartikel.
Läs mer
2023-10-09, 08:58

Vi söker: Informationssäkerhetssamordnare

Nu söker vi dig som vill arbeta brett med intressanta och spännande arbetsuppgifter inom säkerhet. Tjänsten avser ett vikariat som informationssäkerhetssamordnare under perioden 2023-12-01 – 2024-07-31. Som informationssäkerhetssamordnare ansvarar du för att genomföra bolagets arbete kring informationssäkerhet. I det dagliga...
Läs mer
2023-09-26, 11:13

Vi söker: Operativ projektcontroller till Norrtälje Vatten och Avfall AB

Vi söker en operativ projektcontroller till enheten för ekonomi och administration. Enheten utgörs idag av en senior controller, två verksamhetscontrollrar, två medarbetare inom IT samt en dokumentcontroller och leds av chefen för ekonomi och administration.
Läs mer
2023-09-18, 15:47

Hjälp till att förhindra spridningen av svinpesten

I Västmanlands län har flera fall av den afrikanska svinpesten upptäckts. För att minska risken för att smittan sprids till Stockholms län och till Norrtälje kommun är det viktigt att följa läget och Jordbruksverkets rekommendationer.
Läs mer
2023-09-12, 13:46

Kommunerna tar över återvinningsstationerna 2024

Från 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushållen.
Läs mer
2023-09-06, 08:46

Anläggningsarbetena slutförda!

Arbetet med utbyggnaden av det kommunala VA-ledningsnätet i Västanvik är nu slutfört och en slutbesiktning med godkända resultat har genomförts.
Läs mer
2023-08-24, 08:29

Lägesrapport augusti 2023

I lägesrapporten för augusti hittar du information om de kvarstående entreprenadarbetena, besiktningar och kontroller samt om överlämning av förbindelsepunkterna.
Läs mer
2023-07-06, 10:32

Lägesrapport juli 2023

I lägesrapporten för juli månad informeras det om status för arbetena i de olika etapperna och om vad som händer i projektet framöver.
Läs mer