Klart för anslutning i Västanvik! 

Fastighetsägarna i en av nordeuropas till ytan största samfällighetsföreningar, kan nu börja använda sig av det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.  

− En stor investering för kommande generationer har gjorts i Västanvik och på NVAA är vi väldigt stolta över att bidra till minskade utsläpp och tryggad dricksvattenförsörjning i detta stora fritidshusområde i Norrtälje kommun, säger Per Hellström, VA-chef på Norrtälje Vatten och Avfall. 

Arbetet med framdragning av ledningar för kommunalt vatten och avlopp (VA) till fastigheterna i Västanvik, på Rådmansö, har pågått sedan februari 2021. Entreprenören DBOB AB har på uppdrag av Norrtälje Vatten och Avfall (NVAA) anlagt 22 kilometer ledningar, 4 pumpstationer samt servisventiler till 439 fastigheter i det som i början av 70-talet började ta sin form som Västanvik fritidshusområde.  

 Liksom på många andra platser runt om i landet, där enskilda avloppsanläggningar anlagts för runt 50 år sedan, fanns ett stort behov av förnyelse av avloppen i Västanvikområdet. Norrtälje kommun behövde se till att kraven i vattentjänstlagen efterlevs och därför beslutades i kommunfullmäktige att det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet skulle byggas ut.

 

Gott samarbete i stort projekt 

 Många är de som planerat, projekterat och kommunicerat – inför starten av entreprenaden och under dess gång. Många är de som huggit, schaktat, sprängt och rullat ut ledning. Säcken knyts nu ihop för projektorganisationen och entreprenören, då hela anläggningen blivit godkänd vid slutbesiktning och lämnats över till NVAA:s driftorganisation. Handläggare inom kundservice och driftpersonal har tagit vid. De jobbar febrilt med att administrera anslutningsärenden och med att leverera de LTA-pumpar och vattenmätare som behöver installeras hos fastighetsägarna.

Några fastighetsägare har redan anslutits och några får i dagarna besök av NVAA:s tekniker som ordnar med installationerna. Vissa fastighetsägare har nu entreprenörer hos sig, som gräver och lägger ned ledningar på tomten, medan andra dristar sig till att göra grävjobben för (och med) egen maskin. 

 En av de senare är Västanvik samfällighetsförenings ordförande, Stefan Artmark. När NVAA når honom per telefon är han i färd med buskklippning, som förberedelse för grävningen som skall ske på tomten när höstregnen dragit förbi för den här gången.  

− Samarbetet mellan föreningen, NVAA och entreprenören har varit på allra högsta nivå, säger Stefan under samtalets gång. 

Upplevelsen av ett oerhört gott lagarbete mellan de olika aktörerna märker man också finns hos många anställda i olika roller på NVAA, såväl som hos entreprenören och byggledaren. 

 

Full aktivitet på fastigheterna 

 Ett par dagar efter samtalet är Stefan, trots det för dagen envisa duggregnandet, i full färd med grävningen runt husknuten och med att hantera pumptanken som har levererats. Målet är att allt skall vara anslutet och klart till jul.  

 Elisabet Tärndal, som just fått färdiggrävt på sin tomt, har tillsammans med några grannar anlitat en entreprenör som har stor vana vid att ansluta fastigheter till det kommunala VA-ledningsnätet. De erbjuder så kallad totalentreprenad och har med sig både elektriker och rörmokare. Den senare har just avslutat sin del av arbetet och packar ihop sina pinaler, när vi sitter ner hos Elisabet och pratar om VA-projektet i Västanvik. Då det är naturligt självfall på hennes fastighet, behöver hon ingen pump, men väntar på att NVAA:s tekniker ska komma och installera vattenmätaren.  

 Därefter kan hon som en av de allra första i Västanvikområdet börja nyttja de kommunala vattentjänsterna. Elisabet berättar att det förberetts för att dra in fiber till fastigheten i samband med grävningen för VA-ledningarna, för att undvika att behöva gräva ytterligare en gång på tomten. Hon berättar också att elstolparna utanför huset kommer att tas bort då elledningar samförlagts med VA-ledningarna i området. Sedan återstår bara att vänta på att marken ska bli grön igen där det grävts, i samband med att våren nalkas. Det är det nog fler i Västanvik än Elisabet som längtar efter. 

Senast ändrad: 11 december 2023