Anläggningsarbetena slutförda!

Arbetet med utbyggnaden av det kommunala VA-ledningsnätet i Västanvik är nu slutfört och en slutbesiktning med godkända resultat har genomförts.

Arbetet med att förlägga ledningar för kommunalt vatten och avlopp i hela Västanviks verksamhetsområde är nu slutfört. Slutbesiktning av arbetena, med godkänt resultat, hölls i slutet av augusti.

Överlämnandet av förbindelsepunkterna från NVAA till fastighetsägarna kommer att påbörjas under september för fastigheter tillhörande etapp 1. Därefter fortsätta med etapp 2, etapp 3 och till sist etapp 4. Arbetet med överlämningarna beräknas pågå till och med december månad.

Kom ihåg att lämna in en servisanmälan i god tid, minst fyra veckor innan du önskar ansluta dig till det kommunala VA-ledningsnätet. Servisanmälan kan göras här: Självservice

Ett informationsbrev har sänts ut till samtliga fastighetsägare i Västanvik verksamhetsområde under vecka 36. Brevet hittar du här: Västanvik – bakgrund och information

Senast ändrad: 06 september 2023