Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avloppsvatten renas från läkemedel i pilotprojekt

17 augusti 2021

Norrtälje Vatten och Avfall har beviljats bidrag för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester genom två förstudier. – Det här hjälper oss att möta framtidens krav, leva upp till vår hållbarhetspolicy och värna om miljön för djur och natur, säger Per Hellström, tf. VA-chef.

Tack vare bidrag från Naturvårdsverket kan Norrtälje Vatten och Avfall inleda förstudier vid två avloppsreningsverk: Lindholmen i Norrtälje och i Rimbo.

– Det är många som söker medel för den här typen av förstudier nu. Kul att vår ansökan har fått genomslag i konkurrensen med andra, säger Per Hellström.

En del av miljöarbetet

Reningsverk är traditionellt sett inte byggda för att rena vattnet från läkemedelsrester. Många läkemedel bryts ner ändå, men en del slinker igenom med risk för att påverka organismer i vattenmiljön på ett negativt sätt. På senare år har frågan fått ökad uppmärksamhet och Norrtälje Vatten och Avfall vill vara med och bidra i miljöarbetet.

– Våra prover ser bra ut det finns inget lagkrav på att rena läkemedelsrester på det här sättet än men vi ser det som ett bra miljöprojekt och en naturlig del av moderniseringen vid Lindholmen, säger projektledare Jennie Åberg.

Olika tekniker

Det finns flera olika reningstekniker och det är långt ifrån självklart vilken som är bäst. Det handlar inte bara om att få så bra rening som möjligt, utan man behöver även väga behovet av reningsinsatser mot exempelvis energianvändning, klimatpåverkan och kostnad. Det här ska förstudierna ge svar på.

– Det vi kommer att göra är plocka ut en delström av utgående vatten från reningsverket och testa olika alternativ av rening. Syftet är att reda ut vilken teknik som är mest lämplig för våra vatten och fiskar. Förstudierna pågår till hösten 2022.

Läs mer om läkemedelsrening vid Lindholmen

Läs mer om läkemedelsrening i Rimbo

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.