Förslag på nytt vattenskyddsområde i Rimbo

Reservvattenförsörjningen för Rimbo baseras på grundvatten. På uppdrag av Norrtälje kommun genomför vi översyn av det befintliga vattenskyddsområdet i Bergby. Här kan du läsa hela förslaget och du som fastighetsägare har även möjlighet att lämna in synpunkter.

Varför vattenskyddsområde?

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och helt avgörande för ett friskt och hälsosamt liv för oss och för kommande generationer. För att säkra tillgången till dricksvatten används reservvattentäkter. Om en ordinarie vattentäkt inte kan användas finns möjlighet att ta vatten från en reservvattentäkt. För att skydda det vattnet införs ett vattenskyddsområde.

Förslaget

Tillsammans med Sweco har vi tagit fram ett förslag på vattenskyddsområdets utbredning och vattenskyddsföreskrifternas utformning.

Läs hela förslaget här

Fysisk kopia finns att läsa vid Rimbo och Norrtälje bibliotek.

Lämna synpynkter

Du som fastighetsägare har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna som kommer in behandlas innan vi lämnar vårt förslag till länsstyrelsen. De kommer därefter att fastställa vattenskyddsområdets avgränsning och tillhörande vattenskyddsföreskrifter.

Länsstyrelsen ska enligt lag inhämta synpunkter från berörda fastighetsägare innan fastställandet. Detta görs genom ett formellt samråd, som kommer att hållas senare i processen.

Skicka eventuella synpunkter, antingen via e-post eller vanlig post

E-post

info@nvaa.se (skriv ”Att. Linda Dahlgren, synpunkter VSO Bergby” i ämnesraden)

Postadress

Norrtälje Vatten och Avfall AB
Att. Linda Dahlgren, synpunkter VSO Bergby
Box 802
761 28 Norrtälje

Senast ändrad: 04 maj 2022