Återvinningsstationerna från 2024

Den 1 januari 2024 tog Sveriges kommuner över insamlingsansvaret av förpackningar från hushållen.    
Ett barn som lämnar glas på återvinningsstationen

Det innebär att det nu är vi på Norrtälje Vatten och Avfall som har ansvar för drift och skötsel av alla återvinningsstationer i kommunen. Stationerna kommer fortsättningsvis endast vara avsedda för hushållens förpackningsavfall, men även så kallade samlokaliserade verksamheter kommer att ha tillgång till dem. 

Ny information om återvinningsstationer

Besök gärna sidan om våra återvinningsstationer. Där finns en sorteringsguide och information om var återvinningsstationer finns samt hur du kan göra en felanmälan om något behöver åtgärdas på en station. Du får även fram uppgift om när stationer städas och behållare töms.

Senast ändrad: 27 mars 2024