Återvinningsstationerna från 2024

Från och med 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över insamlingsansvaret av förpackningar från hushållen.    

För Norrtälje kommun innebär det att vi på Norrtälje Vatten och Avfall (NVAA) tar över återvinningsstationerna i kommunen och ansvaret för drift och skötsel av dem. Vår målsättning är att alla befintliga stationer får behålla sin nuvarande placering eller likvärdig. 

Kring årsskiftet 2023/2024 kommer därmed alla våra återvinningsstationer att skyltas om med bland annat uppgift om vart felanmälan kan göras om du upptäcker något som behöver åtgärdas på den station du besöker.  

Återvinningsstationerna kommer fortsättningsvis även efter 1 januari 2024 endast vara avsedda för hushållens förpackningsavfall, men även så kallade samlokaliserade verksamheter kommer att ha tillgång till dem. 

Här beskrivs samlokaliserad verksamhet 

Förpackningsinsamlingen ansvarar året ut 

Fram till och med den 31 december 2023 är det Förpackningsinsamlingen (FTI) som har ansvar för drift och skötsel av återvinningsstationerna. 

Senast ändrad: 12 september 2023