Vattenkiosk i Håtö

Precis intill E18 Kapellskärsvägen, vid Håtö-avfarten, finns en vattenkiosk där både tankbilar, spolbilar och privatpersoner kan hämta vatten.
vattenkiosk i form av rör och kranar

Det här är Frötuna/Rådmansö-landets vattenkiosk, där spolbilar, och tankbilar med abonnemang kan hämta tekniskt vatten. Den kompletterar den vattenkiosk som finns vid Norrtälje brandstation.

Det finns även en kran med dricksvatten tillgänglig för privatpersoner som behöver fylla på en dunk.

Vattenkioskerna kan nyttjas till nödvatten i en krissituation.

Har du frågor om vattenkiosken, kontakta Kundservice.

Senast ändrad: 31 oktober 2022